De doelstelling van het Programma Omgevingswet is het realiseren van een platform voor samenwerking tussen bedrijven en stakeholders uit overheid en onderzoek en wetenschap, met als doel een etalage te zijn waar bedrijven gezamenlijk kunnen werken aan pre-competitieve voorbeelden gericht op lastenverlaging en procesverbetering.

De volgende punten liggen ten grondslag aan deze doelstelling:

  • Het programma moet een platform creëren voor de leden van GeoBusiness Nederland.

  • Via dit platform kunnen de leden (bedrijven) laten zien wat het bedrijfsleven heeft te bieden aan oplossingen met betrekking tot het ontwikkelen van een laan van de leefomgeving (etalage functie).

  • Dit platform vormt de basis om samen te werken met organisaties vanuit de overheid en onderzoek en wetenschap.

  • Bedrijven werken pre-competitief samen.

  • Bedrijfsleven is in staat ‘business-wise’ te denken – van dichtgespijkerde aanbestedingen naar de beschrijving van eisen en randvoorwaarden op basis waarvan bedrijven hun producten en diensten kunnen ontwikkelen en aanbieden. Voor de opdrachtgever geeft dit keuzemogelijkheden, de beste prijs-prestatieverhouding en doorontwikkeling op basis van vraagevolutie en technologische ontwikkeling.

De kerngroep van het Programma Omgevingswet wordt gevormd door de volgende leden van GeoBusiness Nederland:

Trekker:

Hans Hainje (MUG)

Secretariaat en algemene coördinatie:

Camille van der Harten (GeoBusiness Nederland)      

Leden:

Bas Bijtelaar (Esri)

Victor van Katwijk (Geodan)

Ewald te Koppele (Roxit)

Bert ten Brinke (Borg<>it advies bv)

Informatiebijeenkomsten

Het Programma Omgevingswet organiseert 4 keer per jaar een informatiebijeenkomst die open staat voor alle leden van GeoBusiness Nederland. Tijdens deze bijeenkomsten gaan we met maximaal 30 deelenemers in gesprek met vertegenwoordigers vanuit de overheid, zoals de Programmaraad Omgevingswet, RWS, Kadaster, KING, IPO, Geonovum, etc.  

 

Strategische Klankbordgroep Digitalisering Omgevingswet

Onafhankelijk voorzitter van deze klankbordgroep is Dorine Burmanje (voorzitter Raad van Bestuur Kadaster). GeoBusiness Nederland (vertegenwoordiger: Camille van der Harten) is lid van de Strategische Klankbordgroep Digitalisering Omgevingswet.

Over de Strategische Klankbordgroep Omgevingswet:

De implementatie van de Omgevingswet wordt vormgegeven in een interbestuurlijk programma ‘Aan de slag met de Omgevingswet’, een samenwerking van VNG, IPO, UvW en het Rijk. Rijkswaterstaat coördineert deze implementatie namens de overheden.

Een belangrijk onderdeel van de implementatie is de digitalisering van de dienstverlening in het fysieke domein. Om de digitalisering goed vorm te geven, zetten de gezamenlijke overheden de gebruikersbelangen voorop. Dit uitgangspunt is ook opgenomen in de opdracht die Rijkswaterstaat als coördinator heeft ontvangen. Om hieraan – ook op strategisch niveau – invulling te geven, heeft Rijkswaterstaat samen met partners een Strategische Klankbordgroep Omgevingswet voor gebruikersinbreng ingericht. Vanwege de ervaring die het Kadaster hiermee heeft, is de Raad van Bestuur van het Kadaster gevraagd deze Klankbordgroep op te zetten en voor te zitten.

De leden van dit overleg zijn:  Leden Strategische Klankbordgroep Omgevingswet (20170508)

Om vanuit GeoBusiness Nederland optimaal gebruik te maken van onze positie in deze klankbordgroep vragen wij ook inbreng van onze leden. Ideeën, vragen en opmerkingen kunnen worden gestuurd: Camille van der Harten (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

 

Meer informatie

Meer informatie is te vinden op de website van het programma:  'Aan de slag met de Omgevingswet' of via de volgende downloads:

-   Programmaplan Omgevingswet (26 januari 2017)

-   Informatie over dienstverlening

-   Informatie over het Digitale Stelsel

-   Eindrapport ICT Haalbaarheidstoets Digitale Stelsel Omgevingswet (Laan van de Leefomgeving)

    (Consultaties van 25 september en 20 oktober 2014)

-   Eindrapport Workshop Laan van de Leefomgeving (14 april 2015)