Op deze pagina verschijnen regelematig Blog's van de bedrijven die vertegenwoordigd zijn op het 'GeoBusiness NL Plein' op de Infratech 2019 - #GeoFutureProof


Blog 11:    Merkator maakt het werken makkelijker en leuker door hoogwaardig en betrouwbare en Geo-ICT oplossingen. (7 december 2018)

John Joosten a

Blog door John Joosten - Sales Manager  (Merkator B.V.)

Van alle data die er is durf ik te beweren dat minimaal 80% een locatie component bezit. Daar kun je niet alleen slimme dingen mee doen om mooie informatieproducten te maken maar ook producten ontwikkelen die ondersteunend zijn bij de dagelijkse werkzaamheden. Er zijn weinig werkzaamheden waar locatie niet een belangrijke rol speelt. De locatie als verbindende factor of als communicatie middel om een gezamenlijk beeld te creëren tussen partijen die moeten samenwerken. Dat is een stuk leuker. Zeker als het product of de oplossing goed werkt en betaalbaar is.
Wij vinden het leuk om te bouwen aan Geo-ICT oplossingen waar we de opdrachtgever maar vooral de gebruikers blij mee maken. Merkator werkt graag samen om dit doel te bereiken. Dat doen we met zo'n 75 collega's trouwens niet alleen in Nederland maar ook in België . 

Naast verschillende maatwerk oplossingen en diensten hebben we ook een aantal standaard producten die we flexibel in kunnen zetten om onze klanten te helpen. Zo zijn we al meer dan 7 jaar een betrouwbare service provider voor inmiddels meer dan 100 netbeheerders in Nederland en België met onze KLIC-dienstverlening. En hebben we afgelopen zomer ons nieuwe product "De Bestekchecker" gelanceerd op de dag van de openbare ruimte. We geven hiervan uiteraard graag een demo op locatie om u te overtuigen van de toegevoegde waarde voor uw organisatie. Twee voorbeelden waar ons product De Bestekchecker toe heeft geleid wil ik er even uitlichten.

Inspectie
Er worden door verschillende overheden veel bestekken uitgeschreven voor onderhoud aan de openbare ruimte. We inspecteren deze ruimte vervolgens of het voldoet aan een bepaald beeld om te beoordelen of de aannemer zijn werk heeft uitgevoerd zoals afgesproken. We willen als gebruiker van die ruimte dat het er ook mooi uit ziet en zijn functie kan dienen. Of het nu gaat om recreatieve grasvelden, onkruid vrije verharding, zwerfvuil vrije pleintjes of om veilige speeltoestellen. Dat doel wordt niet alleen bereikt door een kwestie van "controleren" maar vooral van goed samenwerken. Geografische informatie speelt hierbij een prominente en cruciale rol. De aannemer kan zijn werk namelijk alleen goed doen als hij ook over de juiste informatie beschikt. We laten zien hoe gemeenten en aannemers hierin optimaal kunnen samenwerken met behulp van een eenvoudige app en hoe het gebruik van die app de kwaliteit van de openbare ruimte kan verbeteren. 

Klein onderhoud
Een samenspel tussen wegbeheerder en aannemer kan er voor zorgen dat het proces van inspectie naar klein onderhoud enorm wordt verkort. Een inspecteur legt eenvoudig de schade vast van de weg en registreert dat in een app. De locatie en overige informatie komt automatisch bij de aannemer in een werklijst terecht. Deze weet door de locatie informatie waar hij zijn werk moet uitvoeren. Na reparatie kan de aannemer de bewijslast voor de uitgevoerde reparatie direct terug melden aan de beheerder. Locatie als bindende factor in effectief samenwerken. 

We hopen u te ontmoeten op de Infratech 2019 | Het GeoBusiness NL Plein om verder kennis te maken met ons en onze oplossingen. Tijdens Infratech 2019 bundelt het geo-bedrijfsleven haar krachten op het GeoBusiness NL Plein, stand 5.303

Namens Merkator en alle overige partners van GeoBusiness Nederland graag tot ziens tijdens Infratech 2019 | 15-18 januari 2019 | in Rotterdam Ahoy!

Het GeoBusiness NL Plein is onderdeel van het thema Openbare Ruimte & Mobiliteit, waar onderwerpen als inrichting van de Openbare Ruimte en geo-informatie en geo-technologie aan de orde komen. Deze bedrijven zijn op het GeoBusiness NL Plein aanwezig: AndesBoels Geo & SafetyCyclomediaGeomaatGeoNextIMAGEMLeica GeosystemsNEOTopcon Postioning Netherlands; en Merkator.

Geo is Future Proof! #GeoFutureProof


Blog 10:    De flexibiliteit van huren (4 december 2018)

phil houbiersBlog door Phil Houbiers - Manager Geo & Safety (Boels Rental)

De toegang tot producten en diensten vinden we tegenwoordig vaak belangrijker dan het bezit ervan. Je ziet het onder meer aan de enorme populariteit van bedrijven als Netflix en Spotify. We kijken en luisteren waar we op dat moment behoefte aan hebben. Alles moet on demand. Die verschuiving van bezit naar gebruik merken we ook in de bouw- en infrasector. Het is een ontwikkeling die vooral met flexibiliteit heeft te maken. Maar ook met functionaliteit. Nu gaan flexibiliteit en functionaliteit hand in hand. Sterker nog, ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zeker bij Boels Rental. 

Neem bijvoorbeeld meetapparatuur. Het gros van de bezitters heeft nauwelijks weet van de werkelijke kosten. Bezit is fijn, maar het maakt je als bedrijf minder flexibel. Ga maar na. Een bedrijf dat over specifieke apparatuur beschikt, kan zich niet zomaar voor ieder project inschrijven. Bedrijven die gewend zijn aan het huren van materieel hebben die keuze wel. Wordt hen de opdracht gegund, dan kan de benodigde apparatuur voor het project worden gehuurd. Zo simpel is het. 

Omdat de huurprijs van een machine gelijk is aan de werkelijke kostprijs, kan de verwachte winst op een project vooraf goed worden ingeschat. Kort samengevat: huren is een kosteneffectieve manier om gebruik te maken van apparatuur. Je bespaart op de aankoopkosten en kan onafgebroken rekenen op service en kalibratie. Met Boels Geo & Safety zorgen wij dat het bezit van meetapparatuur overgaat naar het gebruik. De meetapparatuur is altijd beschikbaar, goed onderhouden en voorzien van de allerlaatste technische snufjes. Zo gemakkelijk is huren. Zeker met een partner als Boels Geo & Safety.

Boels Geo & Safety is specialist in professionele instrumenten voor de maatvoerder en de landmeter, testapparatuur en producten die zorgen voor een veiligere werkomgeving waaronder gasdetectie, warmtebeeldcamera’s en portofoons. Voor de verhuur, onderhoud, kalibraties of verkoop bent u bij ons aan het juiste adres.

Infratech 2019 | Het GeoBusiness NL Plein  
Tijdens Infratech 2019 bundelt het geo-bedrijfsleven haar krachten op het GeoBusiness NL Plein. Dit themaplein is onderdeel van het segment Openbare Ruimte & Mobiliteit. 

Namens Boels Geo & Safety en alle overige partners van GeoBusiness Nederland graag tot ziens tijdens Infratech 2019 | 15-18 januari 2019 | in Rotterdam Ahoy!

Het GeoBusiness NL Plein is onderdeel van het thema Openbare Ruimte & Mobiliteit, waar onderwerpen als inrichting van de Openbare Ruimte en geo-informatie en geo-technologie aan de orde komen. Deze bedrijven zijn op het GeoBusiness NL Plein aanwezig: AndesBoels Geo & SafetyCyclomediaGeomaatGeoNextIMAGEMLeica GeosystemsNEOTopcon Postioning Netherlands; en Merkator.

Geo is Future Proof! #GeoFutureProof


Blog 9:    Rail meets Civiel (30 november 2018)

blog GeoNextBlog door Nico Schaefers - Directeur, Adviseur (GeoNext)

De nederlandse wegen worden met de dag drukker, de trein wil straks om de 7,5 minuut vertrekken, de steden groeien uit hun voegen. Nederland wordt niet groter. Deze tendens is niet te stoppen, we komen er niet onderuit om meer wegen, hoog frequente spoorwegen en meer kantoor en woonruimte te gaan bouwen. Juist op de plaatsen waar reizen, werken en wonen samen komen, is Geo-Informatie van groot belang. De ombouw van Amsterdam C.S voor hoogfrequent spoor en metrolijnen, Zuidasdok waar weg, spoor en werk over elkaar heen worden gebouwd en Utrecht CS waar fiets, tram, trein, werken en winkelen bij elkaar komen. 
Samenwerken en uitwisselen van informatie tussen alle partijen is essentieel. Het vak geodesie is meer dan ooit onmisbaar. Maakt elke stakeholder gebruik van de juiste referentiestelsel om aansluiting tussen de verschillende discipline te borgen, sluiten de BIM-modellen op elkaar aan?

GeoNext is een gespecialiseerd geodetisch ingenieursbureau met veel vakkennis van aanleggen van grondslagnetwerken en uitvoeren van tolerantie-analyses. Onze praktisch ingestelde Geodetische specialisten en maatvoerders letten op de kleinste details zodat uw bouwproject op de juiste plaats binnen de juiste toleranties wordt uitgezet. Juist bij multidisciplinaire projecten komt onze kennis en vakmanschap tot zijn recht.
De gehele keten van nulmeting tot en met de as-built is in goede handen. Hiervoor zetten wij een breed scala van technieken in, denk hierbij aan mobiel-, statisch-laserscannen, 3DVideo, spoortrolley’s, BIM etc.

Infratech 2019 | Het GeoBusiness NL Plein  
Tijdens Infratech 2019 bundelt het geo-bedrijfsleven haar krachten op het GeoBusiness NL Plein. Dit themaplein is onderdeel van het segment Openbare Ruimte & Mobiliteit. GeoNext begroet u graag tijdens Infratech 2019 op stand 5.303. 

Namens GeoNext en alle overige partners van GeoBusiness Nederland graag tot ziens tijdens Infratech 2019 | 15-18 januari 2019 | in Rotterdam Ahoy!

Het GeoBusiness NL Plein is onderdeel van het thema Openbare Ruimte & Mobiliteit, waar onderwerpen als inrichting van de Openbare Ruimte en geo-informatie en geo-technologie aan de orde komen. Deze bedrijven zijn op het GeoBusiness NL Plein aanwezig: AndesBoels Geo & SafetyCyclomediaGeomaatGeoNextIMAGEMLeica GeosystemsNEOTopcon Postioning Netherlands; en Merkator.

Geo is Future Proof! #GeoFutureProof


Blog 8:    Goed op de hoogte met NEO (28 november 2018)

steven braakmanBlog door Steven Braakman - Senior Advisor, business Developer (NEO BV)

NEO richt zich op het leveren van actuele en betrouwbare geo-informatie, zodat organisaties geofutureproof zijn. 

De snel veranderende inrichting en infrastructuur in Nederland en onze veranderende klimaat- en weersomstandigheden vereisen dat we goede keuzes maken. Hoe ontwikkelen en onderhouden we onze leefomgeving en onze infrastructuur duurzaam en betaalbaar? Geo-informatie speelt hierbij een belangrijke rol. Het gebruik van geo-informatie en technologie is gemeengoed geworden in onze huidige maatschappij en bepalend voor het succes van onze keuzes. Met actuele informatie kan beter en goedkoper worden gehandhaafd en sneller en efficiënter worden geanticipeerd op nieuwe situaties. Denk bijvoorbeeld aan het monitoren van sanering van asbestdaken, zonnepanelen, bomen en vegetatie, gebouwen, leidingen, landbouwpercelen, etc.

Nieuwe dienst mutatiesignalering
Het aanbod van satellietdata groeit exponentieel en stelt ons in staat om met steeds hogere nauwkeurigheid, en met hoge frequentie, veranderingen in beeld te brengen. Dus na 15 jaar mutaties signaleren op luchtfoto’s is het zover: Nederland wordt het eerste land op de wereld waar automatische mutatiemeldingsdiensten gebruikt gaan worden op deze schaal!
Deze diensten richten zich in eerste instantie op het monitoren van sanering van asbestdaken, bomen, gebouwen, leidingen en landbouwpercelen.

Zonnepaneelregister
Daarnaast ontwikkelt NEO het Zonnepaneelregister, dat alle zonnepanelen van Nederland bevat, zowel op daken als in zonneparken. Dit register zal continu geüpdatet worden zodat iedereen altijd up to date is. Het Zonnepanelenregister zal op de InfraTech worden gelanceerd en voor het eerst worden gepresenteerd.

Infratech 2019 | Het GeoBusiness NL Plein  
Tijdens Infratech 2019 bundelt het geo-bedrijfsleven haar krachten op het GeoBusiness NL Plein. Dit themaplein is onderdeel van het segment Openbare Ruimte & Mobiliteit. Ook NEO is hier van de partij! Wil je meer weten over onze diensten op het gebied van monitoring? Ontmoet ons dan tijdens Infratech 2019 op stand 5.303. 

Namens NEO en alle overige partners van GeoBusiness Nederland graag tot ziens tijdens Infratech 2019 | 15-18 januari 2019 | in Rotterdam Ahoy!

Het GeoBusiness NL Plein is onderdeel van het thema Openbare Ruimte & Mobiliteit, waar onderwerpen als inrichting van de Openbare Ruimte en geo-informatie en geo-technologie aan de orde komen. Deze bedrijven zijn op het GeoBusiness NL Plein aanwezig: AndesBoels Geo & SafetyCyclomediaGeomaatGeoNextIMAGEMLeica GeosystemsNEOTopcon Postioning Netherlands; en Merkator.

Geo is Future Proof! #GeoFutureProof


Blog 7:    Smart Digital Reality, Ontdek de wereld van 5D (22 november 2018)

Jasper Neef ImagemBlog door Jasper Neef - Marketing Communications Specialist (IMAGEM)

De hoeveelheid data in de wereld blijft maar toenemen, dit brengt tal van vragen/problemen met zich mee maar ook oplossingen. Door al deze data te gebruiken en te combineren kan er een real-time beeld worden gecreëerd van de huidige situatie zoals die nu is. We beschikken over de meeste actuele en juiste informatie door gebruik van allerlei technologische oplossingen en hiermee kan een kopie van de werkelijkheid worden gemaakt – de ‘Smart Digital Reality’. 

Door elk type data te fuseren in een nieuwe digitale realiteit, zijn we in staat de kloof tussen de statische en dynamische wereld te overbruggen” aldus Mladen Stojic, president van Hexagon Geospatial. Met ons webbased-platform kunnen we u en uw klanten een nieuwe digitale realiteit bieden, voor elke gebruiker of dit nou op kantoor of in het veld is. Onze visie is dan ook om oplossingen voor locatie-intelligentie te leveren die slim zijn en waarmee u nu kunt handelen, in realtime. 

Door real-time en datagedreven te werken wordt direct inzichtelijk wat er gebeurt, welke effecten dit heeft en hoe hierop gereageerd kan worden. Dit is wat Smart Digital Reality mogelijk maakt. Wij zijn klaar voor de uitdagingen van vandaag, morgen en de toekomst. Door de tijd tussen verzamelen en realtime drastisch in te korten wordt er een beter beeld van de huidige situatie geschetst en scenarioplanning voor de toekomst is daarmee nog accurater.

IMAGEM werkt onder meer met Rijkswaterstaat en diverse adviesbureaus samen om toegespitste oplossingen te creëren. Wilt u meer weten over Smart Digital Reality volg dan de lezing van Patrick de Groot of spreek hem aan op onze stand, hij staat u graag te woord.

Namens IMAGEM en alle overige partners van GeoBusiness Nederland graag tot ziens tijdens Infratech 2019 | 15-18 januari 2019 | in Rotterdam Ahoy!

Het GeoBusiness NL Plein is onderdeel van het thema Openbare Ruimte & Mobiliteit, waar onderwerpen als inrichting van de Openbare Ruimte en geo-informatie en geo-technologie aan de orde komen. Deze bedrijven zijn op het GeoBusiness NL Plein aanwezig: AndesBoels Geo & SafetyCyclomediaGeomaatGeoNextIMAGEMLeica GeosystemsNEOTopcon Postioning Netherlands; en Merkator.

Geo is Future Proof! #GeoFutureProof


Blog 6:     Haal buiten naar binnen - Nieuw in 2019: landsdekkend LiDAR (20 november 2018)

bart verhoevenBlog door Bart Verhoeven - Marketing Manager (Cyclomedia)

Naast de bekende 360 graden panoramafoto’s en luchtfoto’s wordt er in 2019 ook landsdekkend LiDAR ingewonnen door CycloMedia. Op basis hiervan wordt een driedimensionale puntenwolk gecreëerd. De combinatie van panorama foto’s, luchtfoto’s en puntenwolken van heel Nederland geeft u online een zeer nauwkeurig beeld van een specifieke locatie in de buitenruimte. Hierdoor hoeft u bij veel van de dagelijkse werkzaamheden niet meer te schouwen op locatie. 

Voorkom faalkosten door een efficiënte werkvoorbereiding
Een goed inzicht in de buitenruimte vanachter uw computer stelt u in staat een goed onderbouwde risico inventarisatie en kostencalculatie te maken. Hiermee beperkt u faalkosten. Uw werkvoorbereiding wordt efficiënter en effectiever doordat u voor veel van de dagelijkse werkzaamheden niet hoeft te schouwen op locatie. U bespaart tijd en verhoogt de kwaliteit bij uw werkvoorbereiding. Ondersteuning met beeldmateriaal zorgt bovendien voor een eenduidige en heldere communicatie naar alle betrokken partijen.

Inventariseer objecten in de buitenruimte
Voor efficiënt beheer en onderhoud van alle assets in de buitenruimte is een consistente registratie van locatie en kwaliteit noodzakelijk. De landelijke database met beeldmateriaal van CycloMedia stelt u in staat om objecten in de buitenruimte voor een groot deel geautomatiseerd te inventariseren en classificeren. Hierdoor kunt u op een kosten effectieve manier een grootschalige inventarisatie uitvoeren van objecten waarvoor onderhoud nodig is, bijvoorbeeld wegbelijning, verlichting, vegetatie, etc.

Effectieve tracéverkenning en weginspectie
Op basis van het beschikbare beeldmateriaal kunt u snel en efficiënt online een inspectie van het areaal uitvoeren, zonder dat hiervoor een locatiebezoek noodzakelijk is. Verzamel informatie over het gebied en identificeer gebreken aan de hand van het actueel en historisch beeldmateriaal. Doordat u niet fysiek op of naast de weg hoeft te schouwen, neemt de veiligheid toe, is er geen verkeershinder en dus meer doorstroom. Ook kunt u met het beeldmateriaal het uitgevoerde werk van zowel contractanten als eigen werknemers aantoonbaar maken, waardoor er sneller overeenstemming is.

Infratech 2019 | Het GeoBusiness NL Plein  
Tijdens Infratech 2019 bundelt het geo-bedrijfsleven haar krachten op het GeoBusiness NL Plein (stand 5.303). Dit themaplein is onderdeel van het segment Openbare Ruimte & Mobiliteit.  We ontvangen u hier graag en vertellen u alles over de toepassingen van onze landsdekkende database met beeldmateriaal en LiDAR puntenwolken. 

Namens CycloMedia en alle overige partners van GeoBusiness Nederland graag tot ziens tijdens Infratech 2019 |15-18 januari 2019 | in Rotterdam Ahoy!

Het GeoBusiness NL Plein is onderdeel van het thema Openbare Ruimte & Mobiliteit, waar onderwerpen als inrichting van de Openbare Ruimte en geo-informatie en geo-technologie aan de orde komen. Deze bedrijven zijn op het GeoBusiness NL Plein aanwezig: AndesBoels Geo & SafetyCyclomediaGeomaatGeoNextIMAGEMLeica GeosystemsNEOTopcon Postioning Netherlands; en Merkator.

Geo is Future Proof! #GeoFutureProof


Blog 5:    Geomaat uw infra partner! (15 november 2018)

Ferry van LieshoutBlog door Ferry van Lieshout - vestigingsleider Geomaat Amersfoort

De Nederlandse infrastructuur is iets waar we trots op kunnen zijn. Dit ijzersterke infranetwerk is zeer waardevol voor de bereikbaarheid, leefbaarheid en de economische groei van ons land. Een innovatief en stabiel netwerk. Dit is wat wij u bieden als vakkundige partner in de infra, mede door onze jarenlange ervaring. Geomaat is actief in heel Nederland, zo hebben wij een vestiging in Amersfoort en in Groningen.

Ons ervaren team is dagelijks bezig met complexe infrastructurele werken: van wegen tot watergangen, kunstwerken én rail. Tegenwoordig vragen infra projecten meer dan ooit om vakmanschap en goed doordachte oplossingen. Wij gebruiken innovatieve technieken om tot oplossingen te komen die passen bij het slimme infranetwerk van Nederland. Hierdoor verbindt Geomaat belangen. 

Infratotaal 
Bijzonder aan Geomaat is de gouden combinatie van onze specialismes Geo-informatie, Infra en Mobile mapping én Rail. Door deze aansluitende samenwerking kunt u bij ons terecht voor het gewaardeerde Infra-totaalpakket. Op deze manier vormen wij de juiste partner voor al uw maatvoerings- en geodetische vraagstukken.

Producten voor alle werkfasen
Of het nu gaat om de voorbereidingsfase, de aanbestedingsfase of de uitvoeringsfase, bij de oplevering of in de beheerfase: Geomaat is u met een speciaal productenpakket in alle werkfasen van dienst. Wij voeren de werkzaamheden altijd uit met eigen mensen en middelen. Door onze alles-in-één aanpak zijn we efficiënter en hebben we minimale faal- en stagnatiekosten. 

Eyefly
Onze vaste samenwerking met de innovatieve droneoperator Eyeflyzorgt voor extra toegevoegde waarde aan ons totaalpakket. Dit zusterbedrijf is een specialist in data-inwinning met drones, drone inspectie en drone mapping. Zij leveren hoge kwaliteit producten die aansluiten bij de kernactiviteiten van Geomaat. 

Namens Geomaat en alle overige partners van GeoBusiness Nederland graag tot ziens tijdens Infratech 2019 | 15-18 januari 2019 | in Rotterdam Ahoy! 

Het GeoBusiness NL Plein is onderdeel van het thema Openbare Ruimte & Mobiliteit, waar onderwerpen als inrichting van de Openbare Ruimte en geo-informatie en geo-technologie aan de orde komen. Deze bedrijven zijn op het GeoBusiness NL Plein aanwezig: AndesBoels Geo & SafetyCyclomediaGeomaatGeoNextIMAGEMLeica GeosystemsNEOTopcon Postioning Netherlands; en Merkator.

Geo is Future Proof! #GeoFutureProof


Blog 4:    Inwinnen, valideren en beheren van Smart Digital Reality (13 november 2018)

Blog door Arno Kijzerwaard - Leica Geosystems B.V. (Marketing Benelux)

Verbinden
In onze markt hebben we het vaak over verbinden. We verbinden de veldwerkzaamheden met kantoor via de Cloud. Mensen en machines op bouwprojecten zijn verbonden met elkaar via innovatieve hard- en softwareoplossingen. Internet of Things wordt meer en meer ingezet voor automatisering. In deze tijd van digitalisering bied technologie de mogelijkheid op de werkelijkheid efficiënt digitaal in te winnen. Combineer deze ingewonnen “Digital Reality” met connectiviteit en slimme software en er ontstaat een “Smart Digital Reality” die ons helpt om projecten slimmer aan te pakken doordat we continu kunnen beschikken over de juiste informatie.

Smart Digital Reality inwinnen
Goede informatie ligt ten grondslag aan het maken van doordachte beslissingen. Technologische oplossingen zoals UAV’s, Laserscanners en Mobile Mapping combineren laserscanning met beelden en zijn in staan om in korte tijd een digitale kopie van de werkelijkheid te maken. Deze “Digital Reality” is basis voor nieuwe ontwerpen die via online connecties beschikbaar gemaakt worden op de apparatuur van de maatvoerder, of in de machines, voor realisatie op het terrein.

Smart Digital Reality valideren 
Tijdens de uitvoering bewijzen digital reality capture oplossingen ook hun waarde. Door de snelle opname, bijvoorbeeld via de Leica Pegasus Backpack mobile mapping oplossing, of via de nieuwe Leica RTC360 imaging laserscanner wordt de voortgang op projecten gevolgd. Ook de machinist kan na het afwerken met de machine inwinnen hoe de situatie geworden is en die metingen direct via de online verbinding beschikbaar maken. Zo ontstaat as-built informatie waarmee het project doorlopend gevalideerd kan worden. Kloppen de hoeveelheden bijvoorbeeld en zijn er afwijkingen tussen realiteit en het oorspronkelijke ontwerp? 

Smart Digital Reality beheren
De ingewonnen as-built situatie dient uiteindelijk als de bron voor een “Smart Digital Reality” die gebruikt wordt voor het beheer van het afgeronde project. Eén van de voorbeelden van beheer is bijvoorbeeld het inzetten van meetoplossingen voor het monitoren van projecten. Door diverse sensoren zoals total stations, hellingmeters en GNSS apparatuur te verbinden in één ecosysteem kan het hele project continu gemonitord worden. Zo wordt er tijdig gewaarschuwd bij risicovolle deformaties, zodat eventuele vervolgschade tot een minimum wordt beperkt en de veiligheid niet in het geding komt. Een ander voorbeeld is het gebruiken van de as-built situatie als de basis voor een GIS systeem. In het GIS systeem is zichtbaar wanneer bepaalde objecten onderhoud nodig hebben en zorgen GIS analyses voor optimale beheerinformatie. Door het GIS systeem up-to-date te houden met meetoplossingen zoals kabeldetectors, de BLK3D “meetcamera” en Zeno GNSS handontvangers, kunnen belangrijke beslissingen blijvend digitaal worden voorbereid in een Smart Digital Reality omgeving.

Infratech 2019 | Het Geobusiness NL Plein
Tijdens Infratech 2019 bundelt het geo-bedrijfsleven haar krachten op het GeoBusiness NL Plein. Dit themaplein is onderdeel van het segment Openbare Ruimte & Mobiliteit. 
Ook Leica Geosystems is hier aanwezig! Wilt u meer weten over de waarde van reality capture oplossingen voor uw projecten en bent u op zoek naar hoe u meetoplossingen optimaal kan inzetten in uw BIM proces? Ontmoet ons dan tijdens Infratech 2019 op stand 5.303C. Wilt u nu alvast meer informatie, download dan ons e-book “De verschuiving naar een digitaal bouwproces".

Namens Leica Geosystems en alle overige partners van GeoBusiness Nederland graag tot ziens tijdens Infratech 2019 |15-18 januari 2019 | in Rotterdam Ahoy! 

Het GeoBusiness NL Plein is onderdeel van het thema Openbare Ruimte & Mobiliteit, waar onderwerpen als inrichting van de Openbare Ruimte en geo-informatie en geo-technologie aan de orde komen. Deze bedrijven zijn op het GeoBusiness NL Plein aanwezig: AndesBoels Geo & SafetyCyclomediaGeomaatGeoNextIMAGEMLeica GeosystemsNEOTopcon Postioning Netherlands; en Merkator.

Geo is Future Proof! #GeoFutureProof


Blog 3:   Samen met Topcon kun jij de toekomst aan! (8 november 2019)

Rob ten Vregelaar TopconBlog door Rob ten Vregelaar - Topcon (Business Development Manager)

Aangenaam, wij zijn Topcon. Met onze oplossingen en kennis helpen wij je slimmer te werken op het snijvlak van infrastructuur en technologie. Sneller. Duurzamer. Rendabeler. Veiliger.

Weet jij hoeveel investeringen er nodig zijn in alle bouw- en infrastructuurprojecten wereldwijd de komende 12 jaar? Daar vertellen we je alles over tijdens de presentaties op de Infratech. En over de uitdagingen die ons te wachten staan. Deze uitdagingen kunnen we samen aan, daar zijn wij van overtuigd. Maar we moeten wel een enorme mindswitch maken. Hoe dat precies moet en waarom het nodig is? Daar vertellen we je alles over tijdens onze presentaties. Graag tot dan!

Onze geodetische oplossingen bieden veilige connectiviteit - van concept tot voltooiing. Met intuïtieve software en nauwkeurige meetinstrumenten voor het management en de eindgebruiker.

Onze systemen voor machinebesturing zijn niet alleen gericht op grondwerk maar ook op optimaal projectmanagement. Bulldozers en graafmachines werken op de snelheid die u voor ogen heeft. Het resultaat: een aanzienlijke productiviteitsverhoging op iedere bouwlocatie, binnen de deadline en het budget.

Kortom; samen met Topcon kun jij de toekomst aan!

Namens Topcon en alle overige partners van GeoBusiness Nederland graag tot ziens tijdens Infratech 2019 |15-18 januari 2019 | in Rotterdam Ahoy! 

Het GeoBusiness NL Plein is onderdeel van het thema Openbare Ruimte & Mobiliteit, waar onderwerpen als inrichting van de Openbare Ruimte en geo-informatie en geo-technologie aan de orde komen. Deze bedrijven zijn op het GeoBusiness NL Plein aanwezig: AndesBoels Geo & SafetyCyclomediaGeomaatGeoNextIMAGEMLeica GeosystemsNEOTopcon Postioning Netherlands; en Merkator.

Geo is Future Proof! #GeoFutureProof


Blog 2:   Slimme regie in de openbare ruimte (6 november 2018)

LTC PremiumBlog door Nancy Dekker - Andes    

Technologie verandert zichtbaar en voelbaar onze steden. Het heeft invloed op de manier waarop we leven en werken, onze leefomgeving inrichten en de manier waarop we ons organiseren. Slimme technologieën maken de stad aantrekkelijker en leefbaarder. Geo-informatie speelt hierbij een belangrijke rol. Het gebruik van geo-informatie en technologie is gemeengoed geworden in onze huidige maatschappij. Het wordt overal voor gebruikt, bij communicatie en navigatie natuurlijk, maar ook bijvoorbeeld bij het aanvragen en vergunnen van werkzaamheden in de openbare ruimte.

Het LTC Platform
Andes werkt sinds 1989 samen met haar internationale klanten aan innovatieve software en (maatwerk) datasets voor ruimtelijke vraagstukken. Met digitale werkprocessen en perfecte systeemintegratie verbinden wij professionals zodat zij het verschil kunnen maken.

Met het LTC Platform biedt Andes een totaaloplossing voor het beheer van de openbare ruimte. Het minimaliseren van omgevingshinder en het verhogen van de leefbaarheid staan hierbij centraal. Met een intelligente integratie van geo-informatie zien aannemers en netbeheerders waar zij rekening mee moeten houden bij de aanvraag van een vergunning, het melden van graafwerkzaamheden en het plannen van tijdelijke verkeersmaatregelen. 
Aanvragende partijen hebben in LTC direct zicht op alle relevante werkzaamheden binnen de gemeente en zien ook meteen waar synergievoordelen te behalen zijn. Dit levert de best mogelijke plandata op die vervolgens gedeeld wordt met bedrijven, bewoners en bezoekers en stakeholders zoals veiligheidsregio’s, hulpdiensten en aanbieders van openbaar vervoer. Hoe makkelijk en efficiënt is dat! 

Infratech 2019 | Het GeoBusiness NL Plein  
Tijdens Infratech 2019 bundelt het geo-bedrijfsleven haar krachten op het GeoBusiness NL Plein. Dit themaplein is onderdeel van het segment Openbare Ruimte & Mobiliteit. 
Ook Andes is hier van de partij! Wil je meer weten over het LTC Platform en ben je benieuwd naar hoe jouw gemeente slim regie voert in de openbare ruimte? Ontmoet ons dan tijdens Infratech 2019 op stand 5.303

Namens Andes en alle overige partners van GeoBusiness Nederland graag tot ziens tijdens Infratech 2019 |15-18 januari 2019 | in Rotterdam Ahoy!

Het GeoBusiness NL Plein is onderdeel van het thema Openbare Ruimte & Mobiliteit, waar onderwerpen als inrichting van de Openbare Ruimte en geo-informatie en geo-technologie aan de orde komen. Deze bedrijven zijn op het GeoBusiness NL Plein aanwezig: AndesBoels Geo & SafetyCyclomediaGeomaatGeoNextIMAGEMLeica GeosystemsNEOTopcon Postioning Netherlands; en Merkator.

Geo is Future Proof! #GeoFutureProof


Blog 1:  Geo-informatie en technologie. Iedereen gebruikt het - overal!  (5 november 2018)

Camille van der Harten informeel 2016

Introductie Blog door Camille van der Harten - Directeur GeoBusiness Nederland

Zonder geo-informatie staat de wereld stil. Het gebruik van geo-informatie en technologie is gemeengoed geworden in onze huidige maatschappij. Het wordt overal voor gebruikt, bij communicatie en navigatie natuurlijk, maar ook bijvoorbeeld bij het controleren van nutsvoorzieningen. Als ergens de stroom uitvalt, kan de storing met behulp van geo-technologie worden gevonden en kunnen alternatieve routes in het netwerk worden bepaald.

Zonder dat de burger, bedrijven en overheden zich hiervan bewust zijn is geo-informatie een belangrijk onderdeel van de dagelijkse activiteiten en cruciaal in bedrijfsprocessen.

Ruim 80% van alle informatie heeft een ruimtelijke component. Dat betekent dat geo-informatie en technologie een essentiële bijdrage levert in tal van maatschappelijke vraagstukken zoals duurzaamheid, slimme infrastructuur en de energie transitie.

Wij laten zien hoe wij grote hoeveelheden data inwinnen en verwerken tot direct toepasbare informatieproducten en slimme oplossingen bieden voor informatievraagstukken.

GeoBusiness Nederland zorgt ervoor dat met het 'GeoBusiness NL Plein' de leden (partners) hun eigen visie kunnen geven op de toekomst van Geo. Er wordt een verbinding gelegd tussen de verschillende pleinen op de beursvloer en de presentaties worden op elkaar afgestemd. Het overkoepelende thema ‘Future Proof’ staat centraal voor het totale programma. Onderwerpen als de omgevingswet, openbare ruimte, marktvisie en nieuwe generaties en moderne technologieën komen steeds weer terug. Trends als digitale infra, ketensamenwerking, duurzame leefomgeving, energietransitie en slimme logistiek zullen de rode draad vormen.  Kortom:  #GeoFutureProof !!

Het 'GeoBusiness NL Plein' is onderdeel van het thema Openbare Ruimte & Mobiliteit, waar onderwerpen als inrichting van de Openbare Ruimte en geo-informatie en geo-technologie aan de orde komen. GeoBusiness Nederland persenteert zich op het plein met de volgende 10 bedrijven: AndesBoels Geo & SafetyCyclomediaGeomaatGeoNextIMAGEMLeica GeosystemsNEOTopcon Postioning Netherlands; en Merkator.

GeoBusiness Nederland kijkt er naar uit om zich met haar leden (partners) te presenteren op de InfraTech 2019 in Hal 5 - stand 5.303!  #GeoFutureProof