MUG Ingenieursbureau

www.mug.nl

lidnummer 1072

MUG Ingenieursbureau is een onafhankelijk en landelijk opererend ingenieursbureau. Wij leveren ontwerp-, advies- en ingenieursdiensten binnen de disciplines infra, milieu, archeologie, geo-ICT & geo-info en energie. Dit doen wij voor opdrachtgevers uit de private en publieke sector. Van provincie, gemeenten tot waterschappen. Maar ook voor woningcorporaties, aannemersbedrijven, industrie, energiebedrijven (windenergie) en stedenbouwkundigen.

Bij MUG werken ongeveer 120 medewerkers dagelijks aan de meest uiteenlopende projecten. Van archeologen tot data-specialisten, van 3D-ontwerpers tot milieukundige experts en van landmeters tot geo-ict'ers. Allemaal gedreven medewerkers met grote kennis van zaken. Door onze kennis van geo-ICT & geo-info, infra, milieu en archeologie waar mogelijk te combineren, faseren we slimmer en werken we sneller. 

We combineren onze kennis van techniek, wetten, regels en verplichtingen met kennis van de praktijk. Dat maakt ons handen-uit-de-mouwen-ingenieurs. Praktische denkers die staan voor pragmatische oplossingen en heldere adviezen waarmee iedereen verder kan.