Image
15 juni 2018

Op donderdag 14 juni 2018 is het bestuur van GeoBusiness Nederland op bezoek geweest bij het SOMA College in Harderwijk.

Onderwijs is een van de speerpunten uit de lobbyagenda van de vereniging. De geo-sector heeft belang bij een ruime arbeidsmarkt voor landmeetkunde en geo-informatie profiesionals. Dat vraagt een breed aanbod aan opleidingen in de geodesie, landmeetkunde en geo-informatie en technologie.

Met name de vraag naar landmeetkundige professionals is groot en GeoBusiness Nederland ondersteunt activiteiten die gericht zijn op het verbeteren van het geo-onderwijs. 

20180614Bezoek01

Het SOMA College in Harderwijk is de vakschool voor infra. In twee tot vier jaar worden vakspecialisten in de infra op MBO-niveau opgeleid. Landmeetkunde (Surveying) is één van de vakspecialistische opleidingen.

Herman Meppelink, Directeur Onderwijs, gaf een presentatie en rondleiding en ging in gesprek met de bestuursleden over hoe de opleiding kan worden ondersteund vanuit het bedrijfsleven. Momenteel zijn er al een aantal bedrijven betrokken bij de opleiding door gastcollege's en advies vanuit de werkveldcommissie. Deze ondersteuning zal de komende tijd intensief worden opgepakt vanuit GeoBusiness Nederland.

Meer informatie over de opleiding landmeetkunde is te vinden op de site van het SOMA College.