Image
08 april 2019

DataLand, het gemeentelijk samenwerkingsverband dat zich specifiek richt op geo-, WOZ- en vastgoedinformatie, hevelt het gros van zijn objectinformatiediensten over naar het Kadaster. VNG neemt de opleidingsactiviteiten en het secretariaat van het Gemeentelijk Geo-Beraad over.

Grootschalige ontwikkelingen

Aanleiding voor DataLand om aansluiting te zoeken met het Kadaster, zijn de grootschalige ontwikkelingen binnen het gemeentelijk werkveld. Zoals de ontwikkeling en beheer van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), de opkomst van Common Ground en de doorontwikkeling naar een samenhangende objectenregistratie.

Instemming certificaathouders

Woensdag 3 april hebben de certificaathouders van DataLand ingestemd met de transitie naar het Kadaster en de VNG. Van Teeffelen: ‘Gemeenten zijn de ‘moeders’ van DataLand. Een en ander is vastgelegd in een BV, waarvan gemeenten een aandeel hebben in de vorm van certificaten. Op het moment dat de taken van DataLand zijn overgeheveld naar het Kadaster en de VNG, heeft die BV geen functie meer en zal de BV worden opgeheven.’

Lees het hele artikel in Binnenlands Bestuur