Image
04 oktober 2019

Op woensdag 2 oktober jl bezocht het bestuur van GeoBusiness Nederland de Tweede Kamer in Den Haag. Tijdens dit bezoek maakten wij van de gelegenheid gebruik om in de Joop den Uylzaal onze steun uit te spreken aan het Klimaatakkoord. Ed Nijpels voorzitter van het Klimaatberaad en natuurlijk ook onze eigen voorzitter ontving onze steunbetuiging uit handen van Mark Herbold, onze vicevoorzitter.

20191002 FotoOnze steun aan het Klimaatakkoord is een no-brainer.

Het Klimaatakkoord telt 237 pagina’s en is onderverdeeld in 6 hoofdstukken, waarin 5 sectoren en hun onderlinge samenhang worden beschreven aan de hand van 49 onderwerpen. Van deze 49 onderwerpen hebben er 20 een ruimtelijke component in de TITEL en daar vallen onderwerpen met de titels zoals ‘visie 2050’ en ‘opgave en ambitie 2030’ buiten. Wie het Klimaatakkoord leest kan niet anders concluderen dan dat ambities en acties uit dit akkoord in hoge mate een geo-component hebben. Dit maakt het Klimaatakkoord een ‘geo-vraagstuk’.

Kansen voor het Geo-bedrijfsleven en haar partners uit de geo-sector!

Lees hier het persbericht.