Image
17 oktober 2019

Camille van der Harten was deze week (dinsdag 15 oktober 2019) op uitnodiging van de Vaste commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van de Eerste Kamer der Staten Generaal aanwezig bij de Deskundigenbijeenkomst Invoeringswet Omgevingswet.

Namens GeoBusiness Nederland heeft hij onze onze visie en advies gedeeld met de kamerleden voor het Thema Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Voor dit advies hadden wij input gekregen vanuit het Platform Omgevingwet, te weten Victor van Katwijk (Geodan), Iemke Idsingh (i4Urbab / Ruimteschepper) en Remco Koenders en Mike van Dijk (Roxit).  

Onze boodschap is dat er veel is gerealiseerd met en in het DSO, maar wij zijn er nog niet.  Ondanks dit is ons advies niet uit te stellen, maar ga aan de slag, want we moeten snel ervaring opdoen om het DSO te vervolmaken.

Sta een geleidelijke overgang toe zodat de gezagen (gemeenten) die voorlopen aan slag kunnen en de rest kan volgen. Heb vertrouwen in de markt / leveranciers. Zorg voor een open stelsel met open standaarden, daag de markt uit en maak gebruik van de creative slagkracht van de markt.

Op deze manier kan de overheid zich beter concentreren op haar regierol en haar taak om gezagen te stimuleren en data beter beschikbaar te stellen. Zorg voor voldoende financiele middelen om de gezagen te faciliteren en ondersteunen.

Wij hebben een groot respect voor de kamerleden die een afgewogen besluit moeten nemen, niet alleen met de informatie en advies over het DSO, maar ook met de kennis over de uitvoerbaarheid, handhaving, participatie en rechtspraak en rechtsbescherming.