Image
28 oktober 2019

Onder de slogan 'Nederland staat op slot, politiek trek ’t vlot' sluit GoeBusiness Nederland zich met meer dan 30 branche- en ondernemersorganisaties van VNO-NCW en MKB-Nederland aan bij de landelijke actiedag op woensdag 30 oktober van de stichting Grond in Verzet.

Spandoek klein

Gezamenlijk hebben wij met deze stichting een manifest gemaakt dat woensdag wordt aangeboden aan de verantwoordelijke ministers, de minister-president en de provincie- en gemeentebestuurders. Het wordt een publieksvriendelijke actie. Dus geen wegblokkades, maar bijvoorbeeld wel een mooie materiaalexpositie op het Malieveld om te illustreren welk soort werk momenteel allemaal stilligt.

GeoBusiness Nederland is het eens met het beleid dat wij onze natuur (stikstof) en volksgezondheid (PFAS) moeten beschermen. Er zullen grote veranderingen moeten worden doorgevoerd. Het is echter van groot belang dat dit op een gereguleerde en weloverwogen manier plaatsvindt. Nu gebeurt er niets! Overal in het land liggen veel projecten al maanden onnodig stil, met grote gevolgen, ook voor veel leden van GeoBusiness Nederland.  Daarom hebben wij onze krachten gebundeld met MKB-NL en een groot aantal aangesloten brancheorganisaties.

Alle informatie over de acties kunt u vinden in de toolkit van VNO-NCW en MKB-Nederland!