Image
19 december 2019

Deeltijd-WW en werktijdverkorting zijn met spoed nodig voor ondernemers in de door de stikstof- en PFAS-crisis getroffen sectoren. Dat zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland na crisisoverleg met alle gedupeerde branches eerder vandaag. Met instrumenten als de deeltijd-WW en WTV hopen ze mensen voor deze belangrijke sectoren te kunnen behouden. 

De organisaties zijn geschrokken van alle signalen uit de getroffen sectoren. De vergunningverlening voor stikstof komt maar niet op gang. En voor PFAS is de situatie -ondanks de hogere norm van 0,8 voor de landbodem-  wel enigszins verbeterd, maar lang niet voldoende om weer echt aan de slag  te kunnen.

Krimp van de bouw

Uit het overleg werd duidelijk dat de bouw volgend jaar gaat krimpen als gevolg van alle perikelen, terwijl die oorspronkelijk met 6% zou groeien. De productie van bijvoorbeeld heipalen en rioolbuizen stagneert ernstig vanwege de enorme vraaguitval (-70%). De bedrijven zijn bezorgd dat als de bouw in de toekomst weer aantrekt ,er én geen materialen én geen mensen meer te krijgen zijn.

Veel bedrijven beschouwen 2020 bij voorbaat al als een verloren jaar, zo bleek tijdens de bijeenkomst. ‘Een gegeven is dat de grootste klappen nog moeten komen, als in januari de opdrachten zijn opgedroogd ’, aldus ondernemers. 

Duurzame projecten liggen op hun gat

Verder werd tijdens het overleg duidelijk dat de vergunningverlening voor het overgrote deel stilligt op dit moment, ook van ondernemersinitiatieven die zich richten op het klimaatakkoord en op de circulaire economie. ‘Dus los van het feit dat ondernemers failliet gaan, schiet het kabinet zichzelf ook in de voet door oplossingen voor het klimaat en de circulaire economie te frustreren. De klimaatambities worden zo niet gerealiseerd.’

Investeringen gaan aan Nederland voorbij

Grote zorgen leven er in tal van branches ook over alle investeringen die aan Nederland voorbijgaan door de huidige impasse en onzekerheid. ‘We horen van diverse bedrijven dat ze Nederland nu links laten liggen met nieuwe investeringen. Sommige internationale bedrijven hebben Nederland als markt al opgegeven. In totaal gaat het om miljarden die we zo mislopen,’ aldus één van de deelnemers.

Risico

‘Het grote risico is dat de politiek nu denkt dat de problemen voorbij zijn nu de Spoedwet is aangenomen en er een aangepaste PFAS-norm is vastgelegd, maar dat is allerminst waar. De werkelijkheid is dat we sinds de zomer nog weinig zijn opgeschoten’, aldus ondernemers. Al meer dan een half jaar worden stikstofvergunningen niet verleend en de werknorm van PFAS geeft veel te weinig ruimte om grondverzet en baggerverwerking weer op gang te brengen.

Oplossingen

In bijgaande brief hebben VNO-NCW en MKB-Nederland voor de Vaste Kamercommissie op een rij gezet wat er in hun ogen met spoed vanuit Den Haag moet gebeuren. Daarnaast willen de organisaties in het nieuwe jaar snel met decentrale overheden en andere organisaties om de tafel om in het land praktische oplossingen te zoeken waardoor ondernemers weer aan het werk kunnen.

Kamerbrief Voortgang Aanpak Stikstof problematiek

Reactie op brief Ministerie LNV 16 december 2019