Image
06 januari 2020

Het bestuur en bureau van GeoBusiness NL wenst iedereen een succesvol 2020!

We kijken terug op een actief jaar! Bestaande onderwerpen zoals de omgevingswet, BIM en 3D, het GeoSamen InnovatieLab en onderwijs en arbeidsmarkt kregen volop aandacht. Maar er waren ook nieuwe activiteiten zoals energietransitie en klimaat en artificial intelligence en werd ook onze aandacht gevraagd voor de PFAS en stikstof crisis. In 2020 gaan wij hier onverminderd mee door en zullen wij samen met jullie en onze partners vanuit de overheid en onderwijs en wetenschap ervoor zorgen dat de geo-sector een structurele en onmisbare bijdrage kan leveren aan grote maatschappelijke uitdagingen. 

Op 29 januari 2020 trappen wij af voor 2020 samen met onze leden tijdens onze nieuwjaarsbijeenkomst. Deze bijeenkomst is alleen toegangkelijk voor leden van GeoBusiness NL!

Gastspreker is Perry van der Weyden, CIO (Chief Information Officer) van Rijkswaterstaat en Hoofdingenieur-Directeur (HID) van het onderdeel CIV (Centrale Informatievoorziening) bij Rijkswaterstaat, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

PerryvanderWeyden

Perry van der Weyden (1960) startte zijn carrière in 1981 bij de gemeente Rotterdam als onder andere juridisch adviseur, manager bijzonder onderzoek op het gebied van bijstandsfraude en districtsmanager sociale zaken en werkgelegenheid.

In 1997 ruilde Perry de gemeente Rotterdam in om bij PinkRoccade aan de slag te gaan als senior consultant outsourcing en publieke overheid en manager bij de consultancy groep.

In 2003 werd Perry directeur ICT bij de Shared Services Organisatie (SSO) van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, nu Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Onder Perry’s verantwoordelijkheid is de ontwikkeling van ICT naar een shared service ingezet. Hij is erin geslaagd om de dienstverlening als een marktconforme organisatie neer te zetten, die haar diensten succesvol binnen de rijksoverheid aanbiedt.

Perry van der Weyden is sinds april 2014 CIO (Chief Information Officer) en Hoofdingenieur-Directeur (HID) bij de Centrale Informatievoorziening (CIV) van Rijkswaterstaat. Perry heeft de i-Strategie Rijkswaterstaat ontwikkeld waarbij standaardisatie en richten op kerntaken centraal staan. In 2019 is Perry als eerste overheidsmanager uitgeroepen tot CIO van het jaar.