Image
05 oktober 2020

wadden

Het Netherlands Space Office en GeoBusiness NL nodigen u van harte uit voor de workshop energietransitie en satellietdata: woensdagmiddag  28 oktober 2020. Tijdens deze sessie gaan we met elkaar  bekijken welke informatiebehoefte er is in Nederland met betrekking tot het thema energietransitie en welke daarvan misschien door satellietdata ingevuld zou kunnen worden. We willen het ruimtevaartwerkveld en energietransitie - werkveld met elkaar kennis laten maken en onderzoeken hoe satellieten kunnen helpen bij de benodigde informatievoorziening. Het gaat ons hierbij zowel om de informatie behoefte over de gebouwde omgeving, als ook om de informatiebehoefte als het gaat om de monitoring van de effecten van verschillende maatregelen, natuur, landbouw etc.

midden

Onder leiding van Douwe Blanksma (Ruimteschepper, Smarticipatie en bestuurslid GeoBusiness NL) presenteren Marja Exterkate (programmamanager Vivet) en Jaya Sicco Smit (Strategisch Adviseur Duurzaamheid Vivera) hun uitdagingen en databehoefte voor de energietransitie en databehoefte bij woningcoöperaties. In het tweede deel van de workshop zullen we een rondetafelgesprek voeren met zowel de aanwezigen als de deelnemers via Teams. Doel is om met elkaar te bespreken op welke gebieden satellietdata van toegevoegde waarde kunnen zijn bij de energietransitie.

 

Wanneer:           Woensdag 28 oktober 2020 van 15.00 tot 17.00 uur
Waar:                   De sessie wordt live gestreamd via MicroSoft Teams vanuit Space Expo in Noordwijk
Voor wie:           (geo)Bedrijfsleven, gemeenten, waterschappen, provincies, overheidsorganisaties, kennisinstellingen, ruimtevaart bedrijven
Aanmelden:       Aanmelden kan via dit webformulier. U krijgt dan een paar dagen van te voren de link naar Teams
Voorbereiding:  Er wordt door het NSO op 13 oktober 2020 van 16.00 tot 17.00 een voorbereidende webinar georganiseerd over satellietdata en het satellietdataportaal.

 

Programma workshop energietransitie en satellietdata
14.45 uur               Digitale inloop
15.00 uur               Welkom en inleiding door Harm van de Wetering directeur NSO
                                Inleidingen thema energietransitie

    • Marja Exterkateprogrammamanager Vivet over de databehoefte in de energietransitie
    • Jaya Sicco Smit, Strategisch Adviseur Duurzaamheid Vivera over de databehoefte bij de woningcorporatie

16.00 – 16.05          korte pauze
16.05 uur               Satellietdata, een korte introductie
16:10 uur               Rondetafelgesprek olv Douwe Blanksma met inleiders energietransitie, medewerkers NSO,
                                experts GeoBusiness NL en online deelnemers over welke data behoefte ingevuld zou
                                kunnen worden met satellietdata
16.50 – 17.00         Wrap-up en afsluiting

 

rotterdam

Over de energie transitie en samenwerking NSO en GeoBusiness NL
De rijksoverheid stelt zich ten doel om in 2050 de energievoorziening helemaal duurzaam te hebben in de strijd tegen klimaatverandering. Deze energietransitie is een stevige uitdaging die alleen kan slagen als we de effecten van maatregelen goed kunnen monitoren. In hoeverre kunnen data die satellieten leveren daarbij helpen?  

Het Netherlands Space Office en GeoBusiness NL willen het ruimtevaartwerkveld, energietransitie -werkveld en het geo-werkveld met elkaar kennis laten maken en onderzoeken hoe satellieten kunnen helpen bij de benodigde informatievoorziening. 

Deze workshop is de eerste in een reeks workshops welke GeoBusiness NL samen met het NSO organiseert met als doel het bevorderen van het gebruik van satellietdata. De workshops zijn gezamenlijke verkenningen van de mogelijkheden op welke gebieden satellietdata een toegevoegde waarde zijn bij de grote maatschappelijke uitdagingen van dit moment zoals de Energietransitie, klimaat en klimaatadaptie, Gezondheid en zorg, Landbouw en voedsel, Veiligheid, Duurzame mobiliteit en Stikstofreductie en natuurherstel.