Image
22 maart 2021

Het ministerie van BZK is in samenwerking met andere organisaties in het geo-werkveld gestart met Doorontwikkeling in Samenhang van de geo-basisregistraties (DiS Geo). De doelstelling daarvan is om meer samenhang te creëren in de geo-informatie infrastructuur. Onderdeel is de doorontwikkeling van enkele bestaande geo-basisregistraties tot een samenhangende objectenregistratie (werktitel: SOR).

Hierbij alle links naar de documenten voor de consultatie.
De consultatie staat vanaf vandaag (22 maart 2021|) open, dus deel de oproep svp in je eigen netwerk!
 
  1. Nieuwsbericht: https://www.geobasisregistraties.nl/actueel/nieuws/2021/03/23/2e-consultatie-samenhangende-objectenregistratie
  2. Definitieve vragenlijst: https://www.geobasisregistraties.nl/documenten/publicatie/2021/03/19/vragenlijst-2e-consultatie-conceptueel-model-sor
  3. Definitief reactiedocument nav 1e consultatie: https://www.geobasisregistraties.nl/documenten/publicatie/2021/03/11/reactiedocument-eerste-consultatie-conceptueel-model-sor
  4. Conceptueel model – consultatieversie: ReSpec: https://docs.geostandaarden.nl/disgeo/emso/ en BegrippenXL: https://begrippen.geostandaarden.nl/sor/nl/
  5. Landingspagina consultatie Statisfact: www.statisfact.nl/SOR
  6. Aanmelding webinar: https://www.geobasisregistraties.nl/basisregistraties/doorontwikkeling-in-samenhang/dis-online