Image
23 maart 2021

ROC Midden-Nederland wil samen met het regionale bedrijfsleven (via bemiddeling van Geo Business Nederland) een aanvraag doen bij het Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF).  Het doel is om onderwijs en arbeidsmarkt beter op elkaar te laten aansluiten.

Leden van GeoBusines Nederland worden uitgenodigd om mee te doen in voorbereiding en uitvoering van de innovatieve publiek private samenwerking.

 

 

Subsidie vanuit het Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF) 

Het RIF is een stimuleringsinstrument en bedraagt per subsidieaanvraag ten minste €200.000,– en ten hoogste €2.000.000,–. De subsidie wordt verstrekt voor een periode van 4 jaar. Per jaar zijn er twee indienrondes. ROC Midden-Nederland wil als penvoerder samen met partners een aanvraag indienen voor de deadline van 30 juni 2021. Voor de aanvraag werken we aan een plan van aanpak, regiovisie, meerjarenbegroting en samenwerkingsovereenkomst. Een RIF kan alleen worden aangevraagd door een publiek gefinancierde mbo-instellingen. 

Samen sterk 

Ondernemers, onderwijsinstellingen en overheid dragen bij in tijd of in geld. Het zijn ook deze organisaties die samen de inhoudelijk activiteiten uitdenken en bepalen. Vanuit ROC Midden-Nederland zijn diverse vakgebieden betrokken bij de voorbereiding: Media, ICT & Design, Bouwkunde en Human Technology en Bouw & Interieur. Gemeente Amersfoort en provincie Utrecht zullen we uitnodigen mee te doen, zowel in uitvoering als cofinanciering. De activiteiten die we gaan ontwikkelen voor Amersfoort, sluiten goed aan bij de economische agenda van Gemeente Amersfoort, met aandacht voor het geo-cluster, en de Human Capital Agenda Regio Utrecht, met aandacht voor van-werk-naar-werk-transities, leven lang ontwikkelen en digitale vaardigheden. 

Aanleiding en context 

Geo-informatie is gemeengoed geworden: steeds meer toepassingsgebieden van geo-informatie 

Beroepen en banen veranderen: andere vaardigheden voor huidige/toekomstige werknemers nodig 

Samen de attractiewaarde van beroepen in Tech, Bouw en ICT vergroten 

Focussen op intensieve en vernieuwende samenwerking in Regio Amersfoort 

Meer betekenis geven aan de regionale en landelijke geo business 

Doorontwikkeling bij mbo-colleges Media, ICT & Design, Bouwkunde & Human Technology en Bouw & Interieur 

Samen ontwikkelen, zoals modules, minor, keuzedelen en geo-tech-centrum 

 

Doe mee! 

Via Geo Business Nederland onderzoeken wij welke organisaties, groot en kleinbedrijf, willen meedenken en -doen in deze RIF.

Welke vraagstukken en opleidingsbehoeften leven bij jouw organisatie? Zowel bij het zittend als nieuw personeel? 

In de tabel hieronder zijn alvast enkele ideeën verzameld voor activiteiten ten behoeve van ontwikkeling van vakinhoud, een innovatieve hub voor bedrijfsleven en onderwijs en integraal aanbod in een doorlopende leerlijn. Over deze onderwerpen gaan we graag verder in gesprek met jou, als werkgever in geo en/of ICT.

Onderdeel 

Inhoud 

Vakinhoud 

● Doorontwikkeling vakgebied (o.a. BIM, GIS) 

● Digitalisering bij inwinnen van data 

● Crossover tussen ICT en Bouw, meerwaarde voor Smart Building en Bouwsector 

Professionaliseren docenten: opleiding, ontwikkeling, stage, uitwisseling voor docenten 

Innovatieve hub 

● Ambitie campus Amersfoort: Connect Centrum 

Meer bedrijvenparticipatie; op andere manier samenwerken 

● Gebruik maken van tools en technologieën zoals hololens en VR/AR lab 

● Professionalisering van de campus samen met bedrijfsleven. 

Integraal aanbod 

● Verbinding met HU, werkenden, vmbo. Spelenderwijs. 

Loopbaanontwikkeling: bekendheid geven aan mogelijkheden in vakgebied. Beeldvorming. 

Sectoren, colleges, samen aan onderwerp werken 

 

Vanuit GeoBusiness Nederland zijn Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. betrokken.

Voor meer informatie over het Regionaal Investeringsfonds (RIF) of het hele proces, kunt u terecht bij Corine Bos (projectleider Birch) via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 06-27909228.