Image
05 mei 2021

Van 23 april tot en met 19 mei ligt het investeringsvoorstel voor een nationale digital tweeling infrastructuur in consultatie. 

Nederland staat voor grote maatschappelijke opgaven die ingrijpende gevolgen hebben voor de inrichting van onze leefomgeving. Een ingreep voor de ene opgave heeft vaak impact op de realisatie van ambities en doelen van een andere opgave. Dat maakt het complex.

Om ruimtelijke vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken, integraal te kunnen benaderen, is er behoefte aan een gemeenschappelijke informatiebasis. Digital twins - digitale representaties van de omgeving op basis van data, modellen en visualisaties - kunnen hierbij helpen.

Om de mogelijkheden van Digital Twins breed toegankelijk te maken, heeft Geonovum op verzoek van het GI-Beraad een voorstel geschreven om te werken aan een nationale digital twin infrastructuur voor de fysieke leefomgeving.

Wij roepen alle leden nadrukkelijk op om het investeringsvoorstel te lezen en via de consultatie hierop te reageren.

Meer informatie op de website van Geonovum: https://www.geonovum.nl/over-geonovum/actueel/consultatie-digital-twin-fysieke-leefomgeving