Image
12 november 2021

De Special Interest Groep Geofysica en Grondradar (SIG BOGG) is een verzameling bedrijven die non- invasieve of geofysische meetmethoden toepast voor de kartering van de ondiepe ondergrond en deze methoden ontwikkelt en vermarkt.  De SIG BOGG is onderdeel van branchevereniging GeoBusiness Nederland.

De SIG BOGG heeft tot doel om de mogelijkheden van geofysisch onderzoek breed bekend te maken en om kwaliteit van het geleverde geofysisch onderzoek continu te verhogen. Kennisoverdracht doen de bij de SIG BOGG aangesloten bedrijven door informatie over geofysisch onderzoek te delen met eindgebruikers en onafhankelijk advies te geven over de mogelijkheden van geofysisch onderzoek. Uiteindelijk doel is om de opdrachtgever en opdrachtnemer dichter bij elkaar te brengen.

Eén van de werkvelden van geofysisch onderzoek is kabels en leidingen. De SIG BOGG laat zich voor dit werkveld inspireren door de PAS128. De PAS128 is een in Engeland ontwikkelde gestructureerde manier om het kwaliteitsniveau van een zogenaamde Utility Survey vast te leggen. In deze managementsamenvatting  geeft de SIG BOGG aan hoe zij de PAS128 willen toepassen in hun werk en dienstverlening.  

De SIG BOGG is een unieke en bijzondere samenwerking tussen een 10-tal bedrijven, die elkaar hebben gevonden en waar mogelijk samenwerken, elkaars specialismen erkennen en kennis delen met elkaar. 

Hierover kun je meer lezen in een artikel dat eerder dit jaar in de Geo-Info 2021-3 verscheen.