Image
08 februari 2022

Zaterdag 12 februari, 10.00 - 12.00 uur, online!

Hacks, ransomware, zelflerende algoritmen, desinformatie en privacyproblemen zijn ook in gemeenten aan de orde van de dag. Dertig dagen voor de verkiezingen gaan we hierover in gesprek met topgasten uit wetenschap, politiek en bestuur. Twee prangende vragen staan centraal:

1.    Waarom is digitalisering een urgent onderwerp voor de lokale politiek?
2.    Hoe kan de gemeenteraad en het gemeentebestuur daar effectief op sturen?

Dit keer niet alleen voor raadsleden, maar voor iedereen met belangstelling voor digitalisering en politiek!

Gratis inschrijven en programma via https://lnkd.in/efbSccdg