Image
23 februari 2022

In reactie op het coalitieakkoord heeft GeoBusiness NL een brief gestuurd aan de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Hugo de Jonge. In deze brief hebben we aandacht gevraagd voor een effectieve regie-organisatie; en een investeringsimpuls om de aanwezige kennis, data en systemen maximaal te benutten. De brief is ondertekend door GeoBusiness NL voorzitter Ed Nijpels. Lees de hele brief hier: Reactie GeoBusiness NL Coalitieakkoord