Image
08 september 2022

Op 31 augustus j.l. zijn leden van GeoBusiness Nederland en medewerkers van het Kadaster bijeengekomen onder het motto 'kennis maken en kennis delen'. Door corona hadden we elkaar de afgelopen jaren weinig (en zeker niet persoonlijk) ontmoet. Tegelijkertijd hebben de ontwikkelingen in ons vakgebied niet stilgestaan en is er een groeiend besef dat geo-informatie een essentiële bijdrage levert aan tal van maatschappelijke vraagstukken. Daarin kunnen we samen optrekken en is kennis delen zeker op zijn plaats.

Ed Nijpels, voorzitter van GeoBusiness Nederland, heette iedereen welkom en benadrukte het belang van een goede /solide basis tussen het bedrijfsleven en het Kadaster. In de samenwerking kunnen we elkaar versterken en kunnen we leren van elkaar.

In zijn plenaire inleiding ging Arjen Adriaanse, directeur Science bij TNO en hoogleraar bij de UTwente, in op het belang van (digitale) samenwerking en het hebben van een circulaire benadering bij de maatschappelijke uitdagingen waar wij voor staan. Arjen ging in op ontwikkelingen in de bouw en benoemde het belang van het gezamenlijk maken van afspraken en het belang van een ketenregisseur. Stilgestaan werd bij de ontwikkeling van een digitale replica (een zogenaamde predictive twin) van een bouwwerk die de actuele en toekomstige situatie kan beoordelen en het belang van de samenhang tussen een bouwwerk en het gebied waarin het staat. Door het verkrijgen van inzicht in de gehele levenscyclus van een bouwwerk kan een risicokaart gevormd worden die aangeeft waar onderhoud noodzakelijk is.

Vervolgens werd in groepen uiteengegaan en werden goede gesprekken gevoerd over diverse thema's zoals Internationaal, 3D-inwinning, 3D-informatie, Omgevingswet en Onderwijs. Twee begeleiders (een van het Kadaster en een van GeoBusiness Nederland) leidden de onderwerpen met stellingen in. In de gesprekken kwamen o.a. overeenkomende ontwikkelingen naar voren en is contact gelegd met elkaar om hierover verder te praten. 

Frank Tierolff rondde de bijeenkomst af door terug te kijken op de geslaagde middag. Het gezamenlijk doel is om de ruimte in Nederland optimaal in te richten en GeoBusiness Nederland en het Kadaster hebben elkaar nodig om als sterke partners de uitdagingen op te pakken. Hij nodigde de aanwezigen dan ook uit om dit gesprek te blijven voeren met elkaar.

Hieronder een impressie van deze succesvolle bijeenkomst.

FB9F9C92-1074-4CAD-9E97-77BE8A3862E1.jpegF0C3EFCC-0606-4F65-8830-FA1456EF1092.jpeg9026A98F E98E 413B 8490 14DD14E359B26DC74DBC EBF2 496A 8934 76C5336C9088