Image
24 november 2022

Op dinsdag 22-11-2022 was het exact 15 jaar geleden dat GeoBusiness NL werd opgericht tijdens het GIN-congres in de RAI in Amsterdam.

Dit werd gevierd met een symposium onder de titel 'Geo buiten de Grenzen', waarin een aantal leden van GeoBusiness NL aan het woord kwamen.  GeoBusiness NL vierde haar verjaardag samen met Earth Valley en tijdens het symposium kreeg Earth Valley de mogelijkheid zichzelf te presenteren.

1 Seminar 01

2 IMG 0330

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens de opening ging oud-bestuurslid en dagvoorzitter Douwe Blanksma in gesprek met Ed Nijpels en Camille van der Harten over de highlights en de toekomst van de vereniging. Camille van der Harten legde daarin de link naar Earth Valley en de reden van de samenwerking met dit nieuwe ecosysteem.   Ook kwam hij met de primeur dat in juni 2023 de achtste editie van de GeoBuzz zal worden georganiseerd in samenwerking met Earth Valley en zal worden gehouden in Amersfoort.

3 IMG 20221123 WA0001Wouter van Daal (kwartiermaker Earth Valley bij de ROM Utrecht Region benadrukte dat Earth Valley – het nieuwe eco-systeem op de as Utrecht – Amersfoort – een speerpunt in de regio is. In de stedelijke leefomgeving komen uitdagingen rondom woningbouw, mobiliteit, energietransitie en klimaatadaptatie samen. De samenhang en integraliteit van opgaves in dichtbevolkte gebieden vragen daarnaast steeds meer om (geo)data, digital twins, ICT en artificial intelligence voor draagvlak (burgerparticipatie), besluitvormingsprocessen en de uiteindelijke realisatie. De Utrecht regio heeft een unieke mix van bedrijven en kennisinstellingen die een grote bijdrage leveren aan deze opgaves.

4 IMG 20221123 WA0000

 

 

Koos de Vries van Medusa Explorations vertelde over hun geofysich onderzoek naar klimaatverandering op Spitsbergen. In samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen heeft men gebiedsdekkende metingen gedaan naar de diepte van de permafrost (altijd bevroren ondergrond). Door de snelle klimaatverandering in het arctisch gebied komt de permafrost-laag in de zomer steeds dieper te liggen, met als gevolg het verlies van draagkracht van de bodem (verzakkende huizen), versnelde afschuivingen en erosie, verandering van de ecologie en verlies van historische en archeologisch bodemarchief.

 

5 Seminar 02Vanuit Jong GeoBusiness NL vertelde Puck Flikweert van CGI over het verbinden van de twee werelden van schematische en geografische data bij Prorail. Tot voor kort bestonden de geografische en schematische data in twee verschillende werelden. De schematische kaarten worden getekend in een handmatig en arbeidsintensief proces. Samen met ProRail ontwikkelt CGI een algoritme dat op basis van geografische data automatisch een schematische kaart van het spoor en bijbehorende objecten kan genereren.

6 IMG 0334

 

Ron Looij, senior projectleider bij de gemeente Utrecht gaf tijdens zijn presentatie inzicht in de complexiteit van grootschalige gebeurtenissen in de openbare ruimte zoals de Vuelta Holanda. Belangrijk hierbij is de inzet van data en innovatie, en de samenwerking van stakeholders om hier grip en voorsprong op te houden voor nu en in de toekomst.

 

 

 

 

7 IMG 0340

 

We kijken terug op een geweldige middag!