Image
20 december 2022

 

De GeoBuzz 2023 wordt op 21 en 22 juni 2023 georganiseerd in 'De Nieuwe Stad' in Amersfoort. De organisatie is weer in handen van Sense Events en zij worden daarin bijgestaan door opnieuw GeoBusiness NL, Geo-Informatie Nederland (GIN) en dit jaar ook Earth Valley. 

2 IMG 0330

Tijdens ons symposium ter ere van het 15-jarig bestaan van GeoBusiness NL hadden wij al de primeur dat we de GeoBuzz komend jaar samen met Earth Valley gaan organiseren. 

Earth Valley is het nieuwe eco-systeem op de as 'Utrecht – Amersfoort' dat een speerpunt in de regio is. In de stedelijke leefomgeving komen uitdagingen rondom woningbouw, mobiliteit, energietransitie en klimaatadaptatie samen. De samenhang en integraliteit van opgaves in dichtbevolkte gebieden vragen daarnaast steeds meer om (geo)data, digital twins, ICT en artificial intelligence voor draagvlak (burgerparticipatie), besluitvormingsprocessen en de uiteindelijke realisatie. De Utrecht regio heeft een unieke mix van bedrijven en kennisinstellingen die een grote bijdrage leveren aan deze opgaves.

GeoBusiness NL en Earth Valley gaan nauwer met elkaar samenwerken en een van de activiteiten zal de GeoBuzz 2023 worden.

GeoBuzz 2023 krijgt ook weer een inhoudelijk programma. Door de samenwerking met Earth Valley wordt nadrukkelijk aangesloten bij maatschappelijke thema's. Binnenkort is er meer informatie over de opzet van het programma bekend en de mogelijkheden om in het programma presentaties te geven.

De beurs wordt in 2023 een 'netwerkcentrum', deze keer in de vorm van een 'Parade'. De beurs gaat dan ok plaatsvinden in de open lucht met pagodetenten, stretchtenten en foodtrucks. Bedrijven krijgen zo volop de gelegenheid zich te presenteren in een unieke omgeving

Via de website van de GeoBuzz komt binnenkort meer informatie.