Image
14 maart 2023

De Eerste Kamer stemde dinsdag 14 maart in met de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024. Na een hoofdelijke stemming bleek dat 41 van de leden voor de inwerkingtreding op die datum was, en 29 leden tegen. Ook zijn vier moties aangenomen. Lees meer: https://www.eerstekamer.nl/nieuws/20230314/omgevingswet_gaat_in_op_1_januari