Image
22 juni 2005
Het BGI heeft op 20 juni met het Kadaster gesproken over de invulling van andere toegankelijkheid van Kadastrale data. Hierover zijn al eerder gesprekken gevoerd met het Kadaster. Op 21 juni heeft het BGI met Kadata gesproken over andere toegankelijkheid van Kadastrale data. Dit overleg vloeide voort uit eerdere gesprekken met het bestuur van het Kadaster over dit onderwerp. Het BGI heeft in deze gesprekken bepleit dat in toegankelijkheid van informatie (overheidsinformatie in het algemeen) een omslag zou moeten plaatsvinden van [i]overdracht[/i] van data naar [i]gebruik[/i] daarvan: gebruik van informatie hoeft niet te betekenen dat data en informatie in eigendom van de gebruiker komen. Deze kunnen aan de bron blijven en worden gebruikt door middel van online raadpleging. Hiermee kan een ander verstrekkingsregime worden opgetuigd. En ontstaan nieuwe mogelijkheden voor het bedrijfsleven. Zie in dit verband de notitie die het BGI heeft verstuurd aan het Kadaster, onder 'documenten'.

In de bespreking met Kadata is dit principe nader beschreven. Vervolgens is gezocht naar mogelijkheden om deze toegankelijkheid te bewerkstelligen. Concrete constructies zijn nog niet bedacht. Afgesproken is om hier in een volgende afspraak verder naar te zoeken.