Image
22 juni 2005
Het BGI werkt samen met Nederlandse en Duitse partijen om samenwerking tussen Nederlandse en Duitse geo-bedrijven tot stand te brengen. Aanleiding hiervoor zijn onder meer grensoverschrijdende investeringen uit Europese programma's. Op 21 juni heeft het BGI deelgenomen aan een bespreking voor het INTERGEO Congres, op 4 en 5 oktober in Dusseldorf. Deze bespreking had ten doel de mogelijkheden voor 'matchmaking' op dit congres, tussen Nederlandse en Duitse bedrijven uit de geobranche te verkennen. Aan de bespreking namen ook deel LSV GBKN, VNBG, Centre for Geoinformation GmbH, provincie Gelderland en het Nederlandse Consultaat- Generaal (gevestigd in Dusseldorf).

In de bespreking is aan de orde gekomen in hoeverre internationale samenwerking voor geo-bedrijven interessant is. Dit werd beantwoord met de constatering dat in grensoverschrijdende investeringsprojecten deelname van bedrijven van weerszijden van de grens veelal een vereiste is. In de komende jaren worden nog miljoenen geinvesteerd in dergelijke grensoverschrijdende projecten.

Nog deze de zomer zullen Nederlandse geo-bedrijven worden benaderd met vraag of zij interesse tonen in Nederlands-Duitse matchmaking, waarbij aanleiding en context (Europese investeringen) zoveel mogelijk zullen worden beschreven. Het BGI is ook van plan om hiervoor met VNBG en GIN een bijeenkomst te organiseren, die in het teken zal staan van kansen voor Nederlandse bedrijven in grensgebieden en de Duitse markt als geheel.

Zie ook op de website van [url=http://www.intergeo.de]INTERGEO[/url] voor informatie over het congres.