Image
30 november 2005

Het BGI is verheugd te melden dat per 1 januari 2006 Yvette Pluijmers in dienst treedt als secretaris van het BGI. Hiermee volgt zij Bart Versteegh op, die eerder al een andere betrekking had gevonden en de afgelopen maanden nog op interim basis beschikbaar was voor GeoBusiness Nederland.

Yvette Pluijmers heeft in haar loopbaan voor diverse soorten werkgevers in de geo-informatiesector gewerkt: TU Delft, ministerie van VROM, Price Waterhouse Coopers en IBM. Het afgelopen jaar heeft ze gewerkt als programmamanager van Ruimte voor Geo-Informatie.

Op dit punt in haar loopbaan is het voor haar een aantrekkelijke uitdaging om zich sterk te gaan maken voor de belangen van het bedrijfsleven in de geo-informatiesector. Haar allround werkervaring en netwerk in de geo-sector vormen, tezamen met haar competenties, in de ogen van het bestuur een perfecte basis voor de invulling van de functie van secretaris van het BGI.

Yvette Pluijmers treedt rechtstreeks bij de stichting in dienst. Dit in tegenstelling tot eerdere werknemers, die op basis van detachering aan het BGI waren verbonden. Met het rechtstreekse dienstverband krijgt het BGI een hechtere basis. Gezien de inmiddels verworven positie van het BGI in de geo-informatiesector is dit geen overbodige luxe. Met de aanstelling van Yvette, gaat het bestuur er van uit in de nabije toekomst de positie van het BGI en het bedrijfsleven in de geo-informatiesector verder te kunnen versterken.