Image
30 november 2005
Op 14 oktober jl. sprak een afvaardiging van het bestuur van het BGI met Mark Frequin, directeur - generaal op het ministerie van Economische Zaken. Onderwerp van gesprek was 'Toegankelijkheid van Overheidsinformatie'. Op 14 oktober jl. sprak een afvaardiging van het bestuur van het BGI met Mark Frequin, directeur – generaal van het Directoraat – Generaal Telecommunicatie en Post. Het BGI heeft in dit gesprek te kennen gegeven dat in algemene zin de indruk bestaat dat onnodig belemmeringen zijn opgeworpen bij toegankelijkheid van overheidsinformatie.

Met als gevolg dat veel initiatief bij diverse overheden zelf blijft liggen in de wijze waarop de informatie ter beschikking wordt gesteld. Dit gaat ten koste van de vrije beschikking over informatie door derden. Het bedrijfsleven is zodoende verminderd in staat om te kunnen innoveren. Juist de technologische mogelijkheden van vandaag bieden veel mogelijkheden voor combinatie van data tot nieuwe informatie. Echter door genoemde belemmeringen blijft een rem op nieuwe ontwikkelingen bestaan. Ook omdat overheden zelf ofwel niet in staat ofwel niet gemachtigd zijn dergelijke innovatie op zich te nemen. Waarmee in feite een innovatie – lacune bestaat.

Het BGI heeft aan dhr. Frequin de suggestie aan de hand gedaan om het onderwerp op de agenda van het Strategisch ICT-overleg te plaatsen. In dit overleg nemen de trekkers van de Nederlandse ICT- sector deel. Dhr. Frequin gaf te kennen een gewillig oor te zijn voor het onderwerp. Hij nodigde het BGI uit een aantal voorbeelden uit te werken. Zodoende heeft EZ een handvat om het onderwerp in diverse gremia onder de aandacht te brengen.