Image
30 november 2005
Op 13 juli jl. heeft een delegatie van het BGI gesproken met de Raad van Bestuur van het Kadaster, naar aanleiding van het voornemen van het Kadaster om een eigen RTK-GPS netwerk op te zetten en de brief die het BGI de minister van VROM hierover heeft gestuurd. Op 13 juli jl. heeft een delegatie van het BGI gesproken met de Raad van Bestuur van het Kadaster, naar aanleiding van het voornemen van het Kadaster om een eigen RTK-GPS netwerk op te zetten en de brief die het BGI de minister van VROM hierover heeft gestuurd (zie op deze webiste onder 'documenten'). Het BGI heeft in het gesprek met het Kadaster duidelijk gemaakt dat sprake is van een principi