Image
30 november 2005
Op 8 september organiseerde het BGI met de VNBG en het GIN een bijeenkomst over grensoverschrijdende samenwerking tussen Nederlandse en Duitse geo-bedrijven. Aanleiding voor de bijeenkomst was het Duitse Intergeo Congres, op 4 oktober in Dusseldorf. Tijdens dit congres wordt Duitse en Nederlandse bedrijven gelegenheid tot matchmaking geboden: de mogelijkheid om wederzijds contacten te leggen met het oog op samenwerking. In de bijeenkomst is in de eerste plaats ingegaan op de wijze waarop de Duitse geo-informatiesector is georganiseerd (in Nord Rhein- Westfalen): instituties, taakstellingen en structuren voor overleg en samenwerking tussen publieke en private sector zijn daarbij aan de orde gekomen. De uitleg die door het Duitse Centre for GeoInformation (CeGI) werd geschetst, riep bij de Nederlanders de indruk op dat men in Duitsland weliswaar later is gestart met het overleg tussen de private en publiek sector, maar men daarin inmiddels wellicht verder is dan in Nederland.

In de tweede plaats werd door de provincie Gelderland uitleg gegeven over het grensoverschrijdende programma Interreg 2a. Dit investeringsprogramma kent de eis van deelname door het bedrijfsleven aan weerszijden van de grens. Daarmee biedt dit meerjaren programma van tijd tot tijd kansen voor geo- bedrijven in Nederland.