Image
15 februari 2006
Op 13 januari 2006 heeft het BGI een subsidieaanvraag ingediend bij het programma Ruimte voor Geo-Informatie (RGI). Het projectvoorstel is getiteld Het doel van het project is het in kaart brengen van de obstakels m.b.t. de toegankelijkheid van geo-data. Daarnaast zullen oplossingen worden voorgesteld om deze obstakels weg te nemen. Veel obstakels komen voort uit het bestuurlijke raamwerk waarin overheidsorganisaties als bronhouder moeten fungeren. Met name bedrijven die toegevoegde waarde services en producten op de markt brengen ondervinden op dit moment hinder van het niet voldoende toegankelijk zijn van databestanden. In het project zal daarom ook de vraag naar value added producten en services vanuit de consument en het bedrijfsleven worden meegenomen. Het project beoogt door studies, discussies en experimenten de dilemma’s en problemen zichtbaar en bespreekbaar te maken voor de diverse stakeholders. Het uiteindelijke einddoel zal zijn om de oplossingen op bestuurlijk niveau te agenderen en op de agenda te houden.

De sleutel tot de oplossing ligt in een gemeenschappelijke perceptie van het probleem en het met alle betrokken partijen samen komen tot oplossingen: bronhouders, bedrijven en eindgebruikers. Daarom wordt het project uitgevoerd door het houden van drie gerichte werkconferenties met stakeholders, gecombineerd met korte deelonderzoeken en verkenningen.

Partners in het project zijn het BGI, de Technische Universiteit Delft, Universiteit Wageningen, Ecorys, Capgemini, Arcadis, Bridgis, TNO en marketingexpert SmartAgent Company.

De subsidieaanvraag is een uitwerking van het in de eerste ronde goedgekeurde pre-proposal. Rond 1 maart 2006 zal bekend zijn of de subsidieaanvraag is toegekend.