Image
01 maart 2006
De door BGI ingediende subsidieaanvraag Het doel van het project is het in kaart brengen van de obstakels m.b.t. de toegankelijkheid van geo-data. Daarnaast zullen oplossingen worden voorgesteld om deze obstakels weg te nemen. Veel obstakels komen voort uit het bestuurlijke raamwerk waarin overheidsorganisaties als bronhouder moeten fungeren. Met name bedrijven die toegevoegde waarde services en producten op de markt brengen ondervinden op dit moment hinder van het niet voldoende toegankelijk zijn van databestanden. In het project zal daarom ook de vraag naar value added producten en services vanuit de consument en het bedrijfsleven worden meegenomen. Het project beoogt door studies, discussies en experimenten de dilemma