Image
07 maart 2006
Op vrijdagmiddag 19 mei a.s. vindt de jaarlijkse ledenvergadering van het Bedrijvenplatform plaats. Traditiegetrouw wordt onderdak geboden door Op vrijdagmiddag 19 mei a.s. vindt de jaarlijkse ledenvergadering van het Bedrijvenplatform plaats. Traditiegetrouw wordt onderdak geboden door één van de leden, ditmaal door Capgemini te Utrecht. Aansluitend aan de jaarvergadering wordt de themabijeenkomst 'Basisregistraties' georganiseerd.

Deze themabijeenkomst is ook open voor niet-leden. Centraal tijdens deze middag staan de gevolgen van de implementatie van de basisregistraties voor het Nederlandse bedrijfsleven. Wat blijft bij de overheid (regie) en wat wordt er aan het bedrijfsleven overgelaten (uitvoering). Tijdens de bijeenkomst wordt de stand van zaken met betrekking tot de basisregistraties vanuit het programma Stroomlijning Basisgegevens toegelicht. Daarna wordt dieper ingegaan op de basisregistraties Adressen-Gebouwen (BAG) en de toekomstige basisregistratie GBKN. De dag wordt afgesloten met een discussie en een borrel.

Programma en aanmeldingsformulier zijn binnenkort op deze website te vinden en worden nog apart toegestuurd.