Image
14 april 2006
Op vrijdag 7 april vond in Rotterdam de startbijeenkomst plaats van het project. Consortiumpartners TU Delft, Universiteit Wageningen, Arcadis, Capgemini, Bridgis, Ecorys, TNO en het Bedrijvenplatform zelf bespraken in een informele setting de invulling van het project. Op vrijdag 7 april vond in Rotterdam de startbijeenkomst plaats van het project. Consortiumpartners TU Delft, Universiteit Wageningen, Arcadis, Capgemini, Bridgis, Ecorys, TNO en het Bedrijvenplatform zelf bespraken in een informele setting de invulling van het project. Prof. Jitske de Jong van de TUDelft opende de bijeenkomst met een korte terugblik op de conferentie 'Promoting value-added GI Services' die vooruitlopend op de start van het project op 27 januari j.l. werd gehouden. Het project is opgedeeld in een zestal inhoudelijke werkpakketten, elk werkpakket werd door