Image
22 mei 2006
Op vrijdag 19 mei jl. organiseerde het BGI een themabijeenkomst over de gevolgen van de implementatie van de basisregistraties voor het bedrijfsleven. Op vrijdag 19 mei jl. organiseerde het BGI een themabijeenkomst over de gevolgen van de implementatie van de basisregistraties voor het bedrijfsleven. Voor een uitverkochte zaal in het congrescentrum van Capgemini presenteerde Dirk Jan van der Linden van het programma Stroomlijning Basisgegevens onder het motto ‘van denken naar doen’ het stelsel van 6 basisregistraties. Hij ging ook nader in op de inzet van gecertificeerde i-teams vanuit het bedrijfsleven om gemeenten te ondersteunen bij het implementatietraject en gaf aan dat bedrijven zich hiervoor binnenkort kunnen aanmelden. Vervolgens hield Nils Borgesius van de VNG een prikkelend verhaal over het taaie organisatorische veranderingsproces wat nodig zal zijn om de basisregistraties bij gemeenten te implementeren. Hij merkte daarbij op dat gemeenten op het gebied van uitvoering meer en meer zullen gaan standaardiseren en samenwerken en dat dubbel werk in de toekomst tot het verleden gaat behoren. Bedrijven moeten hierop hun business model aanpassen. Leen Murre van het LSV GBKN kwam met de primeur dat de Minister van VROM ja heeft gezegd tegen het verlenen van de status ‘basisregistratie’ aan de GBKN. Aan de concrete organisatorische en financiële uitwerking hiervan wordt in het komende half jaar invulling gegeven. Het streven is dat de basisregistratie GBKN in 2010 wordt ingevoerd. Het Kadaster is voorgedragen als landelijke voorziening voor ontsluiting en distributie van de GBKN. In reactie op de eerste drie sprekers gaf Dorine Burmanje van het Kadaster haar visie op de rol van het Kadaster bij de basisregistraties. Naast het vormen van de landelijke voorziening voor basisregistraties adressen en gebouwen heeft het Kadaster de ambitie om een faciliterende rol te vervullen op het gebied van technische standaarden, koppelingen en organisatorische processen. Zij gaf aan graag met het bedrijfsleven de dialoog te starten over de vraag wat vanuit de markt kan worden ingebracht bij het implementeren en beheren van de basisregistraties. Tijdens de forumdiscussie vertelde Van der Linden dat landen die voorop lopen met de implementatie van e-overheid in hoge mate samenwerken met het bedrijfsleven, en dat hierin een kans ligt voor Nederland. Ook Burmanje en Murre gaven aan dat dit het moment is om het bedrijfsleven aan boord te halen en nodigden het BGI is uit om samen met de overheid de business case voor de GBKN nader uit te werken.

Download [url=http://www.geo-bedrijven.nl/documenten.php]hier[/url] de presentaties van de themabijeenkomst.