Image
24 mei 2006
Op 19 mei vond de jaarlijkse ledenvergadering van het BGI plaats. Tijdens de vergadering kwam naar voren dat het BGI de laatste tijd veel individuele Markt en Overheid cases voor haar leden behandelt. De conclusie was dat generiek beleid van de overheid op dit punt gewenst is. Het BGI zal hierover in de nabije toekomst gesprekken gaan voeren met o.m. Economische Zaken. Ook kwam aan de orde dat naast ledenwerving het behoud van lidmaatschap van huidige leden minstens zo belangrijk is. Frequente communicatie met de leden en een actieve rol van de leden zijn hiervoor de belangrijkste instrumenten. Met betrekking tot dit laatste zijn tijdens de vergadering direct spijkers met koppen geslagen. Vanuit de leden kwamen initiatieven tot het oprichten van een viertal special interest groups: basisregistraties, mobiliteit, onderwijs en de promotie van geo-informatie binnen andere markten dan de eigen sector.