Image
13 juni 2006
In de vorige nieuwsmail hebt u kunnen lezen dat het BGI van start is gegaan met het door Ruimte voor Geo-Informatie ondersteunde project