Image
19 juni 2006
Minister Dekker heeft het Beraad voor de Geo-informatie (GI-beraad) ingesteld. Dit beraad adviseert de minister over hoe zij alle geo-informatie zoals bijvoorbeeld topografische kaarten, luchtfoto's, kadastrale percelen, adressen en gebouwen - beter op elkaar kan afstemmen. Dit sluit aan op het streven van het kabinet alle relevante overheidsinformatie en diensten voor burgers en bedrijven via internet beschikbaar te maken. Het instellingsbesluit is onlangs in de Staatscourant verschenen en is te vinden op deze website onder documenten.