Image
16 augustus 2006
Steun uit onverwachte hoek voor het voor het BGI: Onderzoekers worden in hun werk gehinderd door de beperkte toegankelijkheid van (semi-)publieke administraties. Dat stelt de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) in een advies aan het ministerie van OC & W. Copyright © 2006 Het Financieele Dagblad
Publicatiedatum: 27-7-2006

VAN ONZE REDACTEUR

AMSTERDAM - Onderzoekers worden in hun werk gehinderd door de beperkte toegankelijkheid van (semi-)publieke administraties. Dat stelt de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) in een advies aan het ministerie van OC & W.

'Het moet transparanter en efficiënter', stelt een woordvoerder van de KNAW. Administratieve gegevens van alle organisaties die onder de Nederlandse wet vallen, zijn volgens de wet toegankelijk voor wetenschappelijk onderzoek. Onderzoekers stuiten echter vaak op administratieve belemmeringen wanneer zij willen grasduinen in de verschillende registratiesystemen.

[b]Zo werkt het Kadaster bijvoorbeeld met een opvraging per object, wat grootschalig onderzoek moeilijk maakt. Daarom maken veel wetenschappelijk onderzoekers gebruik van de transactiegegevens van de NVM, hoewel deze niet landsdekkend zijn, slechts een deel van de transacties omvatten en geen juridische informatie over eigendomsverhoudingen bevatten. [/b]

De regering zou financiële en organisatorische belemmeringen voor onderzoekers moeten wegnemen, benadrukt de KNAW.
Dit zou volgens het advies ook positieve gevolgen hebben voor bestuur en beleid. Zo zouden relevante ontwikkelingen eerder kunnen worden gesignaleerd en zou de administratieve lastendruk bij het bedrijfsleven kunnen verminderen.

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen verwacht begin oktober een nota over wetenschapsinformatie naar de Tweede Kamer te sturen. Het had daarom om het advies gevraagd.