Image
20 september 2006
Het Strategieberaad WOZ-Datacenter van de VNG heeft per brief gereageerd op een verzoek van het BGI om opheldering te geven rondom de voorgenomen ontwikkeling van taxatieondersteunende software door de overheid. Het Strategieberaad WOZ-Datacenter van de VNG heeft per brief gereageerd op een verzoek van het BGI om opheldering te geven rondom de voorgenomen ontwikkeling van taxatieondersteunende software door de overheid. De afgelopen 10 jaar is in de ontwikkeling van dergelijke software door het bedrijfsleven fors geïnvesteerd. De overheid lijkt nu een concurrent van het bedrijfsleven te worden. Daarnaast heeft het BGI haar verbazing geuit over het breed uitzetten van een offerteaanvraag ter ondersteuning van deze softwareontwikkeling, terwijl reeds vergaande gesprekken met een vertegenwoordiging van het bedrijfsleven zijn gevoerd over mogelijke vormen van publiek private samenwerking op dit gebied. In haar reactie heeft het Strategieberaad aangegeven betrokken partijen uit te nodigen voor een gesprek, maar wordt wel vastgehouden aan het offertetraject. BGI heeft daarom opnieuw om opheldering gevraagd hierbij verwijzend naar een recente uitspraak van de Landsadvocaat in een vergelijkbare situatie waarin deze adviseert een vervolgconsultatie te houden en overgangstermijn in te stellen. De brief van het BGI en de reactie van het Strategieberaad zijn te vinden op www.geo-bedrijven.nl.