Image
13 november 2006
Het BGI heeft bij Ruimte voor Geo-Informatie (RGI) een projectvoorstel ingediend met als doel om de bestuurlijk-organisatorische complexiteit van het geo-werkveld in kaart te brengen, aan te geven welke (vermijdbare) maatschappelijke kosten hiermee gemoeid zijn, en voorstellen te doen voor structuurverbeteringen. Dit projectvoorstel is ingediend als uitbreiding ('top-up') op het lopende project Geo-data, van verstrekking naar toegang, waarvan BGI penvoerder is. Uiterlijk 1 december is bekend of het projectvoorstel wordt gehonoreerd. Het BGI heeft bij Ruimte voor Geo-Informatie (RGI) een projectvoorstel ingediend. Het top-up project