Image
13 november 2006
Op vrijdag 10 november j.l. organiseerde het BGI een themabijeenkomst over de kansen voor het bedrijfsleven bij de ontwikkeling van GPS gebaseerde roadpricing systemen. De zeer nuttige en druk bezochte themabijeenkomst leert ons dat de invoering van de kilometerprijs een enorme boost voor de geo-ict-sector zal inhouden. Op vrijdag 10 november j.l. organiseerde het BGI een themabijeenkomst over de kansen voor het bedrijfsleven bij de ontwikkeling van GPS gebaseerde roadpricing systemen. Op locatie bij BGI-lid LogicaCMG te Rijswijk opende Paul Nouwen van het Nationaal Platform Anders Betalen voor Mobiliteit enthousiast met de mededeling dat het na tientallen jaren van onderhandelen eindelijk gelukt is om een gezamenlijk en breed gedragen advies te ontwikkelen over een andere manier van betalen voor het gebruik van de weg door motorrijtuigen in Nederland. Het advies resulteert in het gefaseerd afschaffen van de BPM en de motorrijtuigenbelasting en het instellen van een kilometerprijs waarin onderscheid wordt gemaakt naar tijd, plaats en milieukenmerken van het voertuig. Het implementeren van dit op GPS (en in de toekomst ook Galileo) gebaseerde systeem biedt enorme kansen voor het bedrijfsleven. De uitdaging is om het systeem operationeel te houden voor maximaal 5% van de exploitatieopbrengsten. Bart-Jan Kouwenhoven, vervanger voor de in de Tweede Kamer opgehouden plv. Directeur-Generaal Dronkers van Verkeer en Waterstaat, sloot aan op de presentatie van Nouwen met de (voorlopige) resultaten van de benadering van de markt voor deze klus. Met elf aanbieders wordt nu verder gepraat. Kouwenhoven ging verder in op de kansen voor value-added services die ontstaan rondom een markt van bijna 10 miljoen te traceren gebruikers van het systeem: verkeersmanagement, optimalisatie van verkeersstromen, automatische waarschuwing van hulpdiensten, real-time file-informatie, en de link met bestaande in-car telematics behoren tot de mogelijkheden. Thomas Pferr, COO van Satellic Traffic Management GmbH, nam vanuit zijn ervaring met de invoering van een GPS-gebaseerde roadpricing systeem in Duitsland de situatie in Nederland onder de loep. Ook hij voorziet vele nieuwe toepassingen die voordelen bieden voor zowel de overheid als de automobilist zoals tracking van gevaarlijke stoffen, real-time parkeerplanning, en adviezen voor de automobilist over de goedkoopste route, reistijden en keuze van het vervoersmiddel. Stefano Scarda van de European GNSS Supervisory Authority gaf tenslotte aan zonder Galileo het voorgestelde kilometerprijs-systeem niet mogelijk is. De combinatie van GPS en Galileo zal zorgen voor een betere nauwkeurigheid en bruikbaarheid in stedelijk gebied. Hij ging ook in op het belang van goed digitaal kaartmateriaal als succesfactor. Menig deelnemer kon een glimlach niet onderdrukken toen Pferr daarop wist te vertellen dat de Duitse overheid veel geld verspilt door het zelf bijhouden van een digitaal wegenbestand als ondergrond voor het tol-systeem, terwijl de markt al ruimschoots in dergelijke bestanden voorziet. De zeer nuttige en druk bezochte themabijeenkomst leert ons dat de invoering van de kilometerprijs een enorme boost voor de geo-ict-sector zal inhouden. De presentaties zijn te downloaden onder documenten.