Image
17 november 2006
Op woensdag 18 oktober j.l. sprak een afvaardiging van het BGI-bestuur met Leen Murre, directeur-secretaris van het Landelijk Samenwerkingsverband GBKN. Doel van het gesprek was om bij te praten over de status van de GBKN als basisregistratie en een verkenning te doen naar de rollen van het bedrijfsleven. Op woensdag 18 oktober j.l. sprak een afvaardiging van het BGI-bestuur met Leen Murre, directeur-secretaris van het Landelijk Samenwerkingsverband GBKN. Doel van het gesprek was om bij te praten over de status van de GBKN als basisregistratie en een verkenning te doen naar de rollen van het bedrijfsleven. Het BGI heeft het idee geopperd om de hele organisatie, exploitatie en uitvoering van de werkzaamheden rondom de Basisregistratie Grootschalige Topografie aan te besteden. Bedrijven kunnen op die manier bewijzen dat ze de jaarlijkse exploitatie voor minder kunnen doen dan de 20 miljoen euro per jaar die de overheid er nu zelf voor raamt, door het geheel beter en slimmer te organiseren en (laten) uitvoeren. Leen Murre vond dit een interessant en vernieuwend idee en heeft aangegeven dat hij deze ambitie zal rapporteren aan zijn gesprekspartners. Tot nu toe is iets dergelijks nooit aan de orde geweest, omdat de betrokken overheden ‘op de automatische piloot’ uitgaan van continuering van hun huidige posities en rollen. Ook spelen de vele belangen en ambities van partijen een rol. Het BGI zal het idee de komende tijd ook op bestuurlijk niveau bij de overheid onder de aandacht brengen.