Image
19 januari 2007
Op initiatief van het BGI nemen het Ministerie van VROM en het BGI het voortouw in het organiseren van een Geoforum voor de ontwikkeling van een breed gedragen toekomstvisie voor de geo-informatie sector. Op 14 februari a.s. ontmoeten het GI-Beraad, GIN, onderwijs en wetenschap (GIMAplus), Geonovum en het geo-bedrijfsleven (BGI en VNBG) elkaar voor de eerste bijeenkomst. Doel van de bijeenkomst is om een start te maken met een gezamenlijke visie binnen de sector en de belangrijkste agendapunten voor de komende tijd te benoemen. Daarnaast is het doel de organisatorische capaciteit van de sector te vergroten door te kijken waar gemeenschappelijke belangen liggen en hoe we elkaar kunnen versterken.