Image
22 mei 2007
Het Bedrijvenplatform Geo-Informatie heeft recentelijk constructieve gesprekken gevoerd met de directies van het Kadaster en Rijkswaterstaat over marktwerking. Met het Kadaster is afgesproken dat de ontwikkeling van nieuwe diensten en producten voortaan in nauwer overleg met het bedrijfsleven zal gebeuren. Met Rijkswaterstaat is afgesproken om aanbestedingsvormen te ontwikkelen die bedrijven meer ruimte laten om zelf te ondernemen.