Image
01 juli 2007
Rijkswaterstaat gaat het NWB onder voorwaarden vrijgeven. Tot 1 januari 2009 wordt het NWB vrijgegeven zonder recht op hergebruik. Na deze datum wordt het NWB vrijgegeven zonder restricties. Met deze overgangstermijn wordt volgens Minister Eurlings deels tegemoet gekomen aan de belangen van de gevestigde markt.