Image
11 juli 2007
Minister Van der Hoeven van EZ heeft de Tweede Kamer laten weten dat het kabinet zich nog wil beraden over het Wetsvoorstel markt en Overheid. Hierbij wordt voornamelijk gekeken naar de reikwijdte ervan. Minister Van der Hoeven van EZ heeft de Tweede Kamer laten weten dat het kabinet zich nog wil beraden over het Wetsvoorstel markt en Overheid. Hierbij wordt voornamelijk gekeken naar de reikwijdte ervan.

De Wet markt en overheid moet voorkomen dat overheden die als ondernemer optreden oneerlijke concurrentievoordelen hebben. Op 24 oktober 2006 nam de Tweede Kamer een motie aan waarin het kabinet werd verzocht de Wet markt en overheid vóór mei 2007 in te dienen. Het vorige kabinet heeft een wetsvoorstel opgesteld om in de Mededingingswet gedragsregels op te nemen die de concurrentievoordelen voor overheden moeten voorkomen.

Het huidige kabinet buigt zich nu over het wetsvoorstel van het vorige kabinet. Minister Van der Hoeven informeert de Kamer uiterlijk oktober dit jaar over de verdere gang van zaken.

De brief van de minister van EZ aan de Tweede Kamer van 3 mei 2007 kunt u downloaden onder documenten.