Image
02 november 2007
Vooruitlopend op de begrotingsbehandeling van Binnenlandse Zaken in de Tweede Kamer heeft een aantal fracties schriftelijke vragen gesteld aan de Minister over toegang tot overheidsinformatie. Vooruitlopend op de begrotingsbehandeling van Binnenlandse Zaken in de Tweede Kamer heeft een aantal fracties schriftelijke vragen gesteld aan de Minister over toegang tot overheidsinformatie.
[list]
[*]159 Welke economische waarde vertegenwoordigt geo-informatie die zich
binnen (semi-) overheden bevindt, die niet ontsloten is voor bedrijven en
burgers? Kunnen bedrijven die informatie gebruiken voor het ontwikkelen van
informatieproducten?
[*]160 Welke mogelijkheden zijn er om overheidsbestanden die (bijvoorbeeld
wegens privacyredenen) niet openbaar zijn (zoals de Gemeentelijke
Basisadministratie), gedeeltelijk open te stellen voor bedrijven die deze
informatie kunnen gebruiken voor het ontwikkelen van producten, zonder dat
daarbij niet-openbare informatie wordt onttrokken?
[*]161 Met welke belemmeringen hebben bedrijven te maken bij het verkrijgen
van geo-informatie die zich bevindt binnen (semi-)overheden?
[*]162 In hoeverre kan informatie uit basisregistraties door bedrijven
gebruikt worden voor het ontwikkelen voor informatieproducten? Welke
(belemmerende) financiële en juridische voorwaarden gelden hierbij voor
bedrijven?
[*] 163 Aan welke (bestuurlijke) belemmeringen voor de ontsluiting van
geo-informatie moet worden gedacht? Wat zijn de voornemens van het kabinet
ten aanzien van het ontsluiten van geo-informatie?
[/list]