Image
26 november 2007
Tijdens het GIN Congres in de RAI is op 22 november het startschot gegeven voor de nieuwe branchevereniging GeoBusiness Nederland. Zo [b]Fusie een feit[/b]
Tijdens het GIN Congres in de RAI is op 22 november het startschot gegeven voor de nieuwe branchevereniging GeoBusiness Nederland. Zo’n 60 belangstellenden kwamen bijeen om de fusie tussen VNBG en BGI live mee te maken. Middagvoorzitter Bert de Graaf nam het publiek mee in een vogelvlucht door de geschiedenis van beide verenigingen. Vervolgens presenteerde voorzitter Jurgen ten Siethof de plannen en ambities van GeoBusiness Nederland in de snel veranderende wereld om ons heen. Voor GeoBusiness Nederland is niet alleen het behartigen van de belangen van geo-bedrijven belangrijk, maar ook de sector als geheel op een hoger platform te tillen. Bij de start telt GeoBusiness Nederland zo’n 65 leden die allemaal even in beeld kwamen. Bedrijven Imagem en NEO werden extra in het zonnetje gezet vanwege hun aankondiging om als eerste nieuwe bedrijven toe te treden tot de gefuseerde vereniging. Ten Siethof bedankte tenslotte iedereen die met veel energie de schouders onder het fusietraject had gezet.

[b]Brandende vragen[/b]
Vervolgens kwamen twee grote broers van GeoBusiness Nederland aan bod: Bouwend Nederland en ICT~Office. Bouwend Nederland is met circa 5.000 lidbedrijven de grootste werkgeversorganisatie in de bouw, goed voor een omzet van 48 miljard euro. Leden zijn grote bouwbedrijven, maar ook de tegelzetter van om de hoek. ICT~Office is het resultaat van een fusie van meerdere brancheverenigingen en haalt met 500 leden een omzet van ca. 30 miljard euro. De meerderheid van de leden bestaat uit MKB. Karin van Willigen, directeur bouweconomie van Bouwend Nederland, en Bernd Taselaar, operationeel directeur van ICT~Office, werden vervolgens door Bert de Graaf ondervraagd over zaken waarmee je als branchevereniging rekening moet houden. Van Willigen gaf direct aan dat er een enorm schaalverschil bestaat tussen GeoBusiness Nederland en Bouwend Nederland. Haar advies: ‘doe als kleine branchevereniging vooral niet alles zelf. Zoek aansluiting bij anderen. Het is voor je leden belangrijker dat er iets gebeurt dan dat je eigen stempel erop staat.’

[b]Belangen versus standpunten[/b]
Voor beide clubs is lobbyen enorm belangrijk. Hoe werkt zo’n lobby eigenlijk? Van Willigen: ‘geen enkele organisatie gaat alleen een lobbytraject in. Je moet zoeken naar een gezamenlijk maatschappelijk belang.’ Taselaar: ‘gezamenlijke belangen kunnen een dossier versnellen’. Verder vindt Van Willigen het beter om niet tegen de stroom in te roeien maar een plek aan tafel te bemachtigen: ‘praat vanuit belangen, niet vanuit standpunten’. Ook timing is bij lobbyen belangrijk. Taselaar: ‘probeer wettelijke regelingen voor te zijn, anders wordt het een lobby tegen een juridische gruwel’. Van Willigen: ‘Lobbyen begint in het ambtelijke circuit waar iets al jaren speelt. Als je lobby pas in de Tweede Kamer begint ben je eigenlijk al te laat.’ Wanneer je toch met kamerleden wilt praten is het volgens Taselaar zaak met een korte, scherpe boodschap binnen te komen. Als je eenmaal een gesprek hebt kun je kamerleden voeden met achtergrondinformatie en kamervragen formuleren.

[b]Toegevoegde waarde[/b]
Waar zit nu de toegevoegde waarde van een branchevereniging voor haar leden? ‘Leden zijn tevreden als ze het gevoel hebben meer uit de vereniging te halen dan het ze kost.’ Aldus Van Willigen. Bouwend Nederland geeft nu expliciet op de contributienota aan welke voordelen een bepaald lid heeft genoten. Verder is er een heel belangrijk gevoelsaspect: ondernemers vinden het geweldig om van elkaar te leren en samen aan dingen te werken. Beide directeuren gaven aan dat grote leden meer geïnteresseerd zijn in de lobby om de koek als geheel groter te maken. Kleine leden zijn vooral geïnteresseerd in directe ledenvoordelen zoals korting op verzekeringen, juridische dienstverlening of opleidingen. Over die opleidingen vallen overigens ook heel wat vragen te stellen. Zowel Taselaar als Van Willigen gaven aan op korte termijn met flinke tekorten gekwalificeerd personeel te kampen, met name op HBO-niveau. Beeldvorming van het vakgebied speelt daarbij een grote rol: ICT is meer dan alleen computers en programmeren en de bouw is meer dan alleen in kou en regen op de steiger staan.

[b]Feestelijke aftrap[/b]
Na deze stortvloed aan tips, trucs en technieken werd het podium vrijgemaakt voor notaris Woortmann. De notaris gaf in een notendop weer wat aan het ondertekenen van de fusieakte voorafgegaan was: omzetting BGI van stichting naar vereniging, fusievoorstel, terinzagelegging, publicatie in een landelijk dagblad, stemming in de ALVs en tenslotte een verklaring van geen verzet van de rechtbank. Jurgen ten Siethof en Marc van Wees ondertekenden vervolgens de fusieakte gevolgd door een daverend applaus van de aanwezigen. Onder het genot van een glaasje bubbels werd tenslotte het nieuwe logo van GeoBusiness Nederland feestelijk onthuld.