Image
26 november 2007
Tijdens de derde dag van het GIN congres komen vertegenwoordigers van het GI-Beraad, bedrijfsleven, onderwijs- en wetenschap, RGI, Geonovum en GIN voor de tweede maal bijeen voor de GeoMeeting. Tijdens de derde dag van het GIN congres komen vertegenwoordigers van het GI-Beraad, bedrijfsleven, onderwijs- en wetenschap, RGI, Geonovum en GIN voor de tweede maal bijeen voor de GeoMeeting.

Op de agenda stond een drietal onderwerpen:

[b]Implementatie Inspire[/b]
Noud Hooyman houdt een betoog over de Europese richtlijn INSPIRE, die op 15 mei 2009 moet zijn geïmplementeerd.

[b]Brief GeoMeeting aan minister van VROM[/b]
De deelnemers leggen de laatste hand aan een gezamenlijke brief van GeoMeeting aan minister Cramer, waarin haar om bestuurlijke betrokkenheid wordt gevraagd bij een groot aantal onderwerpen, die voor de geo-sector (én voor de elektronische overheid) van belang zijn.

[b]Visie en implementatiestrategie Basisvoorziening Geo-Informatie Nederland[/b]
Hoofdpunt van de meeting is de bespreking van een stuk, dat VROM, het programma Ruimte voor GEO-informatie en GEONOVUM hebben opgesteld: Basisvoorziening Geo-Informatie Nederland (codenaam: GIDEON). Hierin wordt een brede visie en implementatiestrategie 2008-2011 verwoord. Bedoeling is dat de GIDEON – aangepast aan de diverse opmerkingen van GeoMeeting – ter vaststelling wordt aangeboden aan het GI-beraad van december en daarna aangeboden aan minister Cramer.

De volgende GeoMeeting zal worden gehouden in het voorjaar van 2008 (april). Op de agenda staan dan:
[list=1]
[*]Reactie minister Cramer op gezamenlijke brief
[*]Follow-up Gideon
[*]GEO-onderwijs (gebrek aan aantrekkingskracht, gebrek aan goede professionals in een vergrijzend arbeidsbestand).
[/list]