Image
07 december 2007
Provincies gaan geografische informatie onder zo gunstig mogelijke voorwaarden beschikbaar stellen. Dit betekent dat informatie over de ligging van wegen, monumenten en inventarisaties van flora en fauna beschikbaar is voor zowel burgers, bedrijven als overheden. Deze geo-informatie is beschikbaar tegen zo laag mogelijke kosten (verstrekkingskosten). Ook worden de beperkingen voor het hergebruik van de informatie weggenomen. Bovendien wordt inzicht gegeven in de kwaliteit van de geo-informatie en worden de mogelijkheden ervan verduidelijkt. Lees [url=http://www.minbzk.nl/onderwerpen/openbaar-bestuur?ActItmIdt=109786]hier[/url] verder over de intentieverklaring tussen Staatssecretaris Bijleveld-Schouten van BZK en Gedeputeerde Visser namens het IPO.