Image
07 februari 2008
Op 16 januari j.l. sprak GeoBusiness Nederland met het bestuur van het LSV GBKN over het gezamenlijk zoeken van alternatieve businessmodellen voor de basisregistratie GBKN. Op 16 januari j.l. sprak GeoBusiness Nederland met het bestuur van het LSV GBKN over het gezamenlijk zoeken van alternatieve businessmodellen voor de basisregistratie GBKN. Resultaat van het gesprek is dat een viertal bedrijven samen met LSV nader in kaart gaan brengen welke voordelen er te behalen zijn als de regie en uitvoering rondom de GBKN meer aan de markt zouden worden overgelaten. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van GeoBusiness Nederland.