Image
07 februari 2008
Op 16 januari j.l. hebben GeoBusiness Nederland en het Kadaster gesproken over het verbeteren van de samenwerking tussen het Kadaster en het bedrijfsleven binnen de geo-sector. In september 2007 heeft overleg plaatsgevonden tussen GeoBusiness Nederland en het Kadaster over de samenwerking tussen het Kadaster en het bedrijfsleven binnen de geo-sector. Hierbij is afgesproken dat GeoBusiness Nederland een inventarisatie zal maken van de knel- en verbeterpunten die de bedrijven signaleren bij de verstrekking van vastgoedinformatie door het Kadaster. Op 9 december 2007 heeft een bijeenkomst plaatsgevonden waarin een negental leden van GeoBusiness Nederland de ervaringen en verbeterpunten naar voren hebben gebracht. Er is een twaalftal punten geïdentificeerd in 3 categorieen: prijsmodellen, producten en dienstverlening. Op 16 januari j.l. is dit verslag door GeoBusiness Nederland besproken met het Kadaster. Het Kadaster heeft toegezegd de aangedragen punten op korte termijn nader te onderzoeken. In februari volgt een nieuwe afspraak. Voorstel is om net voor de zomer een breed overleg te organiseren tussen de bedrijven en het kadaster.